Pokrivanje arheoloških objekata

 
Viminacijum je pokrenuo jednu izuzetno važnu stvar koja se odnosi na budućnost arheoloških objekata i lokaliteta. Istraženi objekti kao sto su terme, severna kapija vojnog logora i mauzolej se pokrivaju i predaju turističkoj ponudi naše zemlje. Pomenuti objekti su pokriveni lakim lameliranim konstrukcijama i posebnim pokrivačem tzv. francuskim tendama. Upotreba materijala od lakog lameliranog drveta dozvoljava da se u prostoru premoste veliki rasponi, bez ikakvog oslonca u samom objektu. Ono što je posebno važno, postavljanje konstrukcija nije ugrozilo arheološke slojeve.

Objekti su postavljeni na velikim betonskim blokovima i ankerima vezani za pokrivač. Severna kapija vojnog logora, odnosno kastruma Viminacijuma i terme pokriveni su providnim tendama od specijalnog materijala i imaju posebno konstruisane zavese koje tokom letnjih meseci omogućavaju cirkulaciju vazduha. Mauzolej je piramidalne forme i za sada je pokriven istim tendama. Medjutim, temeljni deo je tako izgradjen da može da podnese i pokrivanje polikarbonatima. Zato mauzolej ima radni naziv «Kristalni mauzolej». Mauzolej je jedan od najreprezentativnijih arheoloških objekata u ovom delu Evrope i sigurno jedan od najlepših u našoj zemlji.

Galerija