Maketa grada i legijskog logora

Na osnovu rezultata dugogodišnjih multidisciplinarnih istraživanja izrađena je maketa sa idealnim rekonstrukcijama antičkih objekata u odgovarajućoj razmeri. Maketa predstavlja vrhunski umetnički rad akademskog slikara i scenografa Dragomira Ganeta Petrovića, redovnog profesora sa Fakulteta pozorišne umetnosti.

Maketa je koncipirana prema najvišim standardima scenografije. Modularnog je tipa čime je omogućeno njeno lako pakovanje, transport i izlaganje na putujućim izložbama kojima se prezentuju istraživanja Viminacijuma.