Edukacija mladih

Pošto je značajan deo aktivnosti usmeren ka obrazovanju mladih naraštaja osmišljene su edukativne igre u funkciji i zabave i obrazovanja i promocije arheologije. Trenutno su u ponudi „Misterija imperatorove smrti“ (na nemačkom, engleskom i srpskom jeziku) i „Itinerarium Romanum Serbiae“ (na srpskom i engleskom). U prodaji je već drugo izdanje igre Misterija imperatorove smrti.
Prvi put je u radnom prostoru Domus-a 2008. godine organizovan program „Nauka za sve“ („Scienza per tutti“) u saradnji sa univerzitetima u Ankoni i Bolonji. „Dečji naučni kamp“ u Viminacijumu za decu uzrasta od 8 do 14 godina organizuje se svakog leta od 2013. godine. Stručna ekipa animatora u saradnji sa Centrom za promociju nauke edukuje decu i uči ih kako da se bave naukom.