Naučni skupovi održani na Viminacijumu

 

2010.

Održan je međunarodni simpozijum o antičkoj keramici „Rei Cretariae Romanae Favtores“  sa učesnicima iz celog sveta

2011.

Održan je IX regionalni samit UNESKO-a pod nazivom „Savremena umetnosti i pomirenje“ kome su prisustvovali brojni predsednici i ministri zemalja jugoistočne Evrope


 

2012.

“Archaeological Heritage – its Role in Education, Presentation and Popularization of Science”
Viminacium, Serbia, 5 – 8 October 2012

Organizacija: Arheološki institut Beograd

Galerija fotografija sa skupa

Book of Abstracts              Program of the Conference


 

Konferencija: Arheološki parkovi / Archaeological Parks

Viminacium, Srbija, 20. mart 2012. godine

Pozivnica TPAS Serbia Conference          Poster za konferenciju

 


 

2013.

U okviru međunarodnog projekta OpenArch čiji je učesnik projekt Viminacijum, napravljen je eksperiment – sađenje vinove loze na način kako je to rađeno u rimsko doba. Drugi ekeperiment imao je za cilj bio ispitivanje načina na koji su spaljivani pokojnici u grobovima tipa Mala Kopašnica – Sase.

U okviru međunarodnog projekta T-PAS čiji je učesnik projekt Viminacijum, održana je međunarodna konferencija.

 


 

Danube limes Conference in Serbia

Organizovan je skup povodom međunarodnog projekta Danube Limes Brand, na kome se okupilo preko 20 najeminentnijih svetskih stručnjaka iz oblasti arheologije rimskog limesa.

Galerija fotografija sa skupa

Conference program


 

2014

“The Impact of Dialogue with Visitors on – AOAM Management”
Viminacium, Serbia, 29 September – 3 October 2014

Organizacija: OpenArch, Culture project, Arheološki institut Beograd

Book of Abstracts              Program of the Conference