Porta Praetoria

Rimski logor (castrum) na Viminacijumu je sagradjen u prvim decenijama I v.n.e. Postojanje zemljanog utvrdjenja, iako arheološki nije potvrdjeno, možemo očekivati još početkom istog veka, a pripisuje se jednoj od prvih mezijskih legija, IV Scythica ili V Macedonica. Podizanje prvog kamenog utvrdjenja, sredinom ili u drugoj polovini I v.n.e. se vezuje za legiju VII Claudia koja je ovde stacionirana tokom celog antičkog perioda. Približne dimenzije logora su oko 443 x 387m. Njegovi ostaci su evidentirani na desnoj obali reke Mlave još u XVIII veku, a prva arheološka iskopavanja se vezuju za radove M.Valtrovića i M.Vasića, početkom prošlog veka. Sistematskim arheološkim iskopavanjima iz 2002 -2003.god. otkrivena je severna kapija logora – Porta praetoria. Ostaci ulazne kapije sa masivnim popločanjima, kloakom i bogato ukrašenim arhitektonskim elementima ukazuju na moćni odbrambeni sistem za koji je logor bio sagradjen na tadašnjoj severnoj granici Carstva. Otkrivena ostava bronzanog novca datovanog od početka IV do sredine V v.n.e. ukazuje na vreme stradanja logora, koji je u Hunskoj najezdi 441.g.n.e. napušten i nikada više nije zaživeo dotadašnjim sjajem. Avio-snimci, kao i georadarska i geomagnetna snimanja vršena na prostoru nekadašnjeg kastruma, pružaju nam pravu sliku logora sa bedemima, kapijama, kulama i upravnom zgradom (praetorium) ispod plodnih stiških oranica.

Galerija