Turistička ponuda Arheološkog parka

Turistička ponuda Arheološkog parka obuhvata:

  • Ture sa stručnim vodičem na srpskom ili na stranom jeziku
  • Smeštaj u sobama u okviru vizitorskog centra (jednokrevetne, dvorevetne ili porodični sobe i hostelski smeštaj)
  • Degustaciju hrane / Rimski doručak / Rimski ručak / Rimska večera u autentičnom prostoru

Svi grupni obilasci, degustacije rimske hrane ili rezervacija smeštaja u objektu vrše se na telefone turističke službe  +381 62 232209 ili na E-mail: vimkost@gmail.com

Ljilja vodi na mauzloleju - Copy