Danube Limes Brand / Dunavski limes kao brend

Proširenje Dunavskog limesa
UNESCO Svetska lista kulturne baštine
na srednjem i donjem Dunavu

SEE_colour_TCP-300x120DLB-GIFPrint


 

Zvanična prezentacija projekta: http://danubelimesbrand.org/
Zvanična prezentacija Srpskog limesa: http://danubelimes-serbia.rs/

 

RIMSKI LIMES je najveći spomenik kulturnog nasleđa u Evropi prihvaćen od strane UNESCO- ovog Komiteta za svetsku baštinu 2005. godine pod nazivom „Granice rimske imperije – lokalitet svetskog nasleđa“. U pitanju je međunarodni spomenik od izuzetnog značaja koji se proteže kroz deset evropskih zemalja i sastoji od niza lokaliteta povezanih u jedinstvenu celinu.

DUNAVSKI LIMES predstavlja jedinstven arheološki predeo sa stotinama vojnih objekata (tvrđava, utvrđenja, kula osmatračnica) i obližnjih civilnih naselja. Svaki od ovih spomenika svedoči o nekadašnjoj rimskoj granici, o vekovima dugoj istoriji i kulturnim prožimanjima. Ostaci utvrđenja, kako oni sačuvani iznad tla, tako i oni ispod, često su izuzetno dobro očuvani. Dobro su uklopljeni u okolni pejzaž i zasljužuju više pažnje i brige nego što im se do sada poklanjalo.

Zaštita nasleđa na Dunavskog limesa od uništenja
Očuvani spomenici iz antičkog perioda danas su mnogo ugroženiji nego ranije, pre svega zbog ubrzanog razvoja gradova i sela. Proširenje zaštite međunarodnog spomenika poznatog kao „Granice rimske imperije“, pod zaštitom UNESCO-a, na podunavske zemlje, pokrenule su Mađarska i Slovačka kroz centralno evropski projekat Dunavski limes – Spomenik svetske baštine (2008-2011). Ovaj projekat je već dao značajne rezultate i nova saznanja koja će biti od koristi prilikom uspostavljanja saradnje sa partnerima iz zemalja Srednjeg i Donjeg Podunavlja u cilju zaštite i promovisanja kulturnih dobara.

 

Dunavski limes, nekad simbol podela i konflikata, danas je idealan kontekst  kroz koji se promovišu zajednički identitet i vrednosti kulturnog nasleđa u savremenoj jugoistočnoj Evropi

To je zadatak koji se može dostići:

  • dugoročnom održivom zaštitom rimskih spomenika na Limesu kroz nominaciju na listu svetskog nasleđa novih sekcija na Limesu u zemljama Srednjeg i Donjeg Podunavlja
  • razvojem zajedničkog akcijskog plana za Dunavski limes od Švarcvalda do Crnog Mora
  • stvaranjem zajedničkih brendova za destinacije na Dunavskom limesu
  • međunarodnom saradnjom za razvoj, poboljšanje i predstavljanje pojedinačnih lokaliteta na Limesu

 

Dunavski limes – vodeći projekat evropske strategije za podunavski region (EUSDR)

Međunarodne aktivnosti u okviru projekta imaju za cilj formiranje mreže lokaliteta na Limesu i institucija koje će stvoriti bazu za proučavanje, analizu i širenje kulturnih i ekonomskih vrednosti ove osobene baštine. Na taj način Dunavski limes podstiče razmenu saznanja, iskustava, različitih pristupa, a istovremeno se jača saradnja među podunavskim zemljama.

Slični lokaliteti imaju različit uticaj. Analiza regionalnih uticaja bi omogućila da se pronađu najbolji partneri, pokrenu najbolje akcije i razviju konceptualne strategije za određene destinacije na Limesu. Time bi se stvorilo plodno da taj istorijski predeo postane intelektualno pristupačniji i sadržajniji kako turistima, tako i lokalnom stanovništvu.

Nadležnim vlastima i zainteresovanima biće prosleđeni konkretni rezultati za kreiranje sopstvene politike upravljanja nasleđem Dunavskog limesa, kako na nacionalnom nivou  tako i u sklopu prekograničnih inicijativa.

 


Partnerske institucije

Austrija – Universität Wien, Institut für Geschichte
Austrija – Donau-Universität Krems, Department für Baukulturelles Erbe, Zentrum für Baukulturelles Erbe
Slovačka – Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave
Mađarska – Károly Róbert Főiskola,Turizmus és Területfejlesztési Tanszék
Italija – Provincia di Rimini
Rumunija – Institutul National al Patrimoniului
Bugarska – Natsionalen Arheologicheski Institut s Muzei, Balgarska Akademiya na Naukite
Srbija – Arheološki institut, Srpska akademija nauka i umetnosti
Hrvatska –  Muzej Slavonije Osijek

Predstavnici partnera u projektu. Sastanak u Beču 2012. godine

Predstavnici partnera u projektu. Sastanak u Beču 2012. godine

 


Činjenice i brojevi

Naziv projekta Proširenje Dunavskog limesa – UNESCO kulturno nasleđe na području Donjeg Podunavlja (Danube Limes Brand).

Trajanje: oktobar 2012 – septembar 2014

Pristupni fondovi: European Regional Development Funds (ERDF); South East Europe Transnational Cooperation Program (SEE), development of transnational synergies for sustainable growth areas; promote the use of cultural values for development

Ukupan budžet 1.139.782,00 EUR

Udeo ERDF 827.884,70 EUR

Udeo IPA 140.930,00 EUR


Kontakti

Vodeći partner
Department for History
University of Vienna
Prof. Dr. Andreas Schwarcz
Universitätsring 1,1010 Wien, Austria
E-mail: andreas.schwarcz@univie.ac.at

Koordinatori projekta
Mrs. Sonja Jilek
Mr. Anton Schabl
E-mail: dlb.admin@schabl.at

Kontakt osobe u Srbiji
Miomir Korać, misko@mi.sanu.ac.rs
Snežana Golubović, arheosneska@gmail.com
Nemanja Mrđić, nemanjamrdjic@gmail.com
Arheološki institut Beograd
Knez Mihailova 35/IV, 11.000 Beograd, Srbija

Posmatrači
German Limes Road Association, The Monuments Board of the Slovak
Republic (PUSR), National Tourism Organisation of Serbia, Eco-Museum
Research Institute Tulcea (ICEM), ARGE Donauländer, Danube Tourist Commission

 


 

Internet adresa: www.danubelimesbrand.org

 


 Galerija

 

Informativni materijali projekta

Danube Limes Brend info flajer na srpskom

Danube Limes Brend info flajer na engleskom


Backdrop DLB Serbia

 

 

03     04