Projekti ministarstva nauke

 

Aktuelni projekat

IRS – Viminacijum, rimski grad i legijski vojni logor – istraživanje materijalne i duhovne kulture, stanovništva, primenom najsavremenijih tehnologija daljinske detekcije, geofizike, GIS-a, digitalizacije i 3D vizualizacije (III 47018), rukovodilac dr Miomir Korać.

 

 


 

Raniji projekti

Primena geofizickih metoda, GIS, GPR i GPS i novih tehnologija u istrazivanju rimskog grada i legijskog vojnog logora Viminacijuma (ON 147010), rukovodilac projekta dr Miomir Korać

Multidisciplinarni pristup je osnovno obelezje istrazivanja rimskog grada i vojnog logora castrum-a Viminacium. U timu koji istrazuje Viminacijum nalaze se, pored arheologa, geofizicari, matematicari, elektroinzenjeri, geomorfolozi, petrolozi, geografi, arhitekte i slikari. U okviru projekta ucesce ce uzeti i eksperti koji se bave primenom vestacke inteligencije, koji ce omoguciti da se obrada i analiza arheoloskog materijala obavlja na najsavremeniji nacin. Na osnovu rezultata dobijenih pre svega geofizickim metodama istrazivanja, izvrsice se matematicko modeliranje u cilju razvoja novih metoda obrade podataka kao i izrade 30 modela radi boljeg sagledavanja i vizuelizacije rezultata istrazivanja. Najzastupljenije geofizicke metode koje ce se primeniti su magnetska i elektromagnetska (georadar), jer su dosadasnji rezultati pokazali da ove dve metode u kombinaciji sa GPS pozicioniranjem subsantimetarske tacnosti daju najbolje rezultate u datom okruzenju. Svi rezultati istrazivanja, bice inkorporirani u geografski informacioni sistem (GIS) i bazu podataka, na osnovu cega ce biti omoguceno precizno projektovanje daljih arheoloskih i drugih radova, kao i sagledavanje rezultata u sirem prostornom kontekstu. 0o 2010 godine ovim metodama ce se pokriti uza gradska teritorija Viminacijuma povrsine od oko 80 hektara. Iz ovih istrazivanja osim radova u domacim i medunarodnim casopisima, odbranjene su 4 doktorske i 6 magistarskih teza.