logo_eu   logo_fondazione_aquileia logo_muzej_in_galerije logo_viminacium

T-PAS Project
Tourist Promotion of the Archaeological Sites along the route from Aquileia to Viminacium

Zvanična stranica projekta: http://www.t-pas.eu/en/

T-PAS “Tourist Promotion of the Archaeological Sites along the route from Aquileia to Viminacium”, projekat evropske zajednice – Culture Programme 2007-2013;

 

T-PAS projekat, turistička promocija arheoloških lokaliteta duž trase Akvileja-Viminacijum, sufinansiran je od strane Evropske Unije kroz kulturni program (2007-2013). Projektom koordinira Fondacija Akvileja, koja sarađuje sa dva učesnika, Gradskim Muzejom iz Ljubljane i Arheološkim Institutom iz Beograda. Očekuje se da projekat traje 24 meseci, počevši 1. jula 2011. zaključno sa 30. junom 2013.

CILjEVI

T-PAS projekat uglavnom ima za cilj da promoviše, kako kulturološki tako i turistički, destinaciju – drevni rimski put koji je povezivao gradove Akvileju i Viminacijum preko Emone (sadašnje Ljubljane).

AKTIVNOSTI I REZULTATI

T-PAS projekat se zasniva na kompleksnim radnim planovima čiji je cilj da unaprede naučno znanje, ali i povećaju turističku privlačnost drevnog rimskog puta koji povezuje Akvileju sa Viminacijumom. Glavne aktivnosti predviđene međunarodnim partnerstvom su sledeće:

  • Priprema zajedničkog izveštaja – prikaz dostignuća na sva tri arheološka lokaliteta: Akvileja, Emona, Viminacijum
  • Izrada socio-ekonomske analize sa konkretnim predlozima za razvoj
  • Priprema i organizacija istraživanja, zajedničke akcije vezane za Agendu 21 za kulturu
  • Organizovanje putujuće izložbe o svakodnevnom životu tokom rimskog doba u sva tri grada uključena u projekat
  • Osnivanje didaktičkih laboratorija i izrada didaktičkih igara namenjenih učenicima osnovnih škola
  • Elaborat o zajedničkom istraživanju drevnog rimskog puta
  • Organizovanje konferencija za široku publiku sa stručnjacima iz različitih sektora (arheologija, obrazovanje, turizam…)
  • Učešće na studijskim putovanjima na tri arheološka lokalitetaAkvileja, Emona i Viminacijum
  • Saradnja i promotivne aktivnosti (odnosi sa medijima, izrada web-sajta, učešće na sajmovima, informativni materijal, zajednička publikacija o rimskom putu)

 

Pod pokroviteljstvom projekta održana je konferencija o Arheološkim parkovima

poster TPAS konferencija

Informativni materijali projekta:

Poster

Brošura

 

Naslovna T-PAS

T-PAS Book on the Roman roads