OpenArch

Zvanična prezentacija projekta: http://openarch.eu/

Logo_Openarch New Culture logo EN

 

O projektu OpenArch

http://openarch.eu/about-openarch

OpenArch je projekat kulture, zasnovan na dosadašnjem uspehu organizacije EXARC. Oni su vrlo uspešni na polju međunarodne saradnje, a kroz ovaj projekat udružuju snage deset muzeja i samog EXARC-a.
Ideja-vodilja svakog arheološkog muzeja na otvorenom (Archaeological Open-Air Museums) jeste da publici predstavi materijalnu i nematerijalnu prošlost određenog područja. Materijalna prošlost arheoloških muzeja na otvorenom podrazumeva arheološke ostatke i njihove rekonstrukcije (građevine, brodove, čitave pejzaže). Nematerijalan, ali najzanimljiviji deo arheoloških muzeja na otvorenom jeste priča o ljudima koji su nekada tu živeli.Projekat OpenArch podrazumeva rad u okviru nekoliko radnih paketa (Work Packages). Za svaki radni paket su odgovorni svi učesnici projekta, ali svaki paket pojedinačno koordiniraju jedan ili dva partnera.Ciljevi projekta OpenArch se postižu kroz tri osnovne aktivnosti:

Sastanci i radionice

Sastanci su tematski, sa prezentacijama, predavanjima i grupnim diskusijama. Oni su otvorenog tipa i pristupačni su široj javnosti.

Radionice su osmišljene kao okupljanja osoblja arheoloških muzeja na otvorenom, prilikom kojih bi oni radili zajedno, u cilju razmene iskustava vezanih za određene metode i poboljšanja rada sa publikom. Predviđeno je da svaka radionica bude u sastavu nekog od radnih paketa. Radionice su otvorene za sve zaposlene u muzejima-partnerima, ali i za zainteresovane pojedince van OpenArch-a.

Sastanci i radionice će povremeno biti upriličeni simultano, na istom mestu, u cilju lakše organizacije i raznorodnije razmene iskustava i znanja. Za period od pet godina predviđeno je oko 11 sastanaka. Forma ovakvih sastanaka i radionica će biti razrađena u skladu sa našim iskustvima sa projekta Culture 2000 liveARCH project. Organizaciju će svaki put zajednički obavljati Calafell (CAT) i lokalni muzej, da bi bio ispoštovan kontinuirani kvalitet.

Read more

 

Razmene osoblja

Cilj razmena osoblja je da se pospeši protok informacija i pozitivnih iskustava među osobljem muzeja na otvorenom koji učestvuju u prokektu. Kod ovakvih razmena će teme biti definisane unapred. U razmenama će uglavnom učestvovati vodeći članovi osoblja svakog muzeja. Broj razmena je okviran i zavisi od individualnih troškova.

Read more

 

Eksperimenti

Eksperimenti su uključeni u radni paket 5 (Work Package 5), koji podrazumeva “Dijalog sa naukom”. Arheološki ostaci i predmeti predstavljaju materijalne ostatke prošlih civilizacija. Da bi i danas imali nekakav značaj, potrebno je da se protumače, a to tumačenje zavisi od eksperimenata. Eksperimenti su potrebni da bi se razumeo proces izrade predmeta, kako su izgledale različite konstrukcije i najzad, kako su se ljudi u prošlosti ponašali i delovali. U sastavu projekta OpenArch, eksperimenti će biti ograničeni na one koji imaju direktan uticaj na doživljaje posetilaca, ili pak na one koji su sami po sebi privlačni posetiocima.

Read more

2011-OpenArch-roll-up-banner-cmyk-85x200cm-150dpi-met-snijlijntjes-en-oranje-border-5complete

Eksperimentalna arheologija

Aktivnosti u okviru projekta obuhvatile su dva eksperimenta realizovana na arheološkom lokalitetu Viminacijum. Oba su naučnog karaktera i pružili su izuzetne rezultate koji su objavljeni u više međunarodnih časopisa.

Sađenje rimskog Vinograda

Poster Vinogradi7

Priprema etažnog groba tipa Mala Kopašnica-Sase i kremacija tela pokojnika

Poster Sahranjivanje1

 

 


Dijalog sa posetiocima

U okviru projekta OpenArch iz programa Kultura Evropske Unije, partneri na radnom paketu “Dialogue with Visitors (Dijalog sa posetiocima)”, Archeon (Holandija) i Viminacium-Arheološki institut (Republika Srbija), učestvovali su u produkciji kratkog, uvodnog filma o dijalogu sa posetiocima. U ovom filmu predstavljene su različite tehnike interakcije između posetilaca i Arheoloških muzeja na otvorenom (AOAM), sa ciljem da se stvore i predstave sredstva koja bi mogla biti korišćena u Arheološkim muzejima na otvorenom širom Evrope i sveta. Sadržaj filma kombinuje postojeće i nove snimke, intervjue, priču naratora i titlove. Postojeće snimke obezbedili su partneri sa projekta OpenArch, dok su snimanje i post produkcija urađeni od strane Viminacijuma, a članovi tima Arheona su napisali scenario. Prica o poseti muzeju na otvorenom, snimljena je na Viminacijumu 4. i 5. decembra 2015. godine, dok je intervju sa dr Lindom Hurkomb sa Univerziteta u Ekseteru (Linda Hurcombe, University of Exeter), snimljen na Arheološkom institutu i njen glas za priču naratora u studiju nacionalne televizije 15. decembra 2015. godine. U svom intervjuu dr Hurkomb je ukazala na vezu između dijalga sa posetiocima i dijaloga sa naukom.

Interaction with Visitors in Archaeological Open-Air Museums from EXARC Net on Vimeo.

 


 

Galerija slika