OpenArch

Zvanična prezentacija projekta: http://openarch.eu/

Logo_Openarch New Culture logo EN

 

O projektu OpenArch

http://openarch.eu/about-openarch

OpenArch je projekat kulture, zasnovan na dosadašnjem uspehu organizacije EXARC. Oni su vrlo uspešni na polju međunarodne saradnje, a kroz ovaj projekat udružuju snage deset muzeja i samog EXARC-a. Ideja-vodilja svakog arheološkog muzeja na otvorenom (Archaeological Open-Air Museums) jeste da publici predstavi materijalnu i nematerijalnu prošlost određenog područja. Materijalna prošlost arheoloških muzeja na otvorenom podrazumeva arheološke ostatke i njihove rekonstrukcije (građevine, brodove, čitave pejzaže). Nematerijalan, ali najzanimljiviji deo arheoloških muzeja na otvorenom jeste priča o ljudima koji su nekada tu živeli.Projekat OpenArch podrazumeva rad u okviru nekoliko radnih paketa (Work Packages). Za svaki radni paket su odgovorni svi učesnici projekta, ali svaki paket pojedinačno koordiniraju jedan ili dva partnera.Ciljevi projekta OpenArch se postižu kroz tri osnovne aktivnosti:

Sastanci i radionice

Sastanci su tematski, sa prezentacijama, predavanjima i grupnim diskusijama. Oni su otvorenog tipa i pristupačni su široj javnosti. Radionice su osmišljene kao okupljanja osoblja arheoloških muzeja na otvorenom, prilikom kojih bi oni radili zajedno, u cilju razmene iskustava vezanih za određene metode i poboljšanja rada sa publikom. Predviđeno je da svaka radionica bude u sastavu nekog od radnih paketa. Radionice su otvorene za sve zaposlene u muzejima-partnerima, ali i za zainteresovane pojedince van OpenArch-a. Sastanci i radionice će povremeno biti upriličeni simultano, na istom mestu, u cilju lakše organizacije i raznorodnije razmene iskustava i znanja. Za period od pet godina predviđeno je oko 11 sastanaka. Forma ovakvih sastanaka i radionica će biti razrađena u skladu sa našim iskustvima sa projekta Culture 2000 liveARCH project. Organizaciju će svaki put zajednički obavljati Calafell (CAT) i lokalni muzej, da bi bio ispoštovan kontinuirani kvalitet. Read more

Razmene osoblja

Cilj razmena osoblja je da se pospeši protok informacija i pozitivnih iskustava među osobljem muzeja na otvorenom koji učestvuju u prokektu. Kod ovakvih razmena će teme biti definisane unapred. U razmenama će uglavnom učestvovati vodeći članovi osoblja svakog muzeja. Broj razmena je okviran i zavisi od individualnih troškova. Read more

Eksperimenti

Eksperimenti su uključeni u radni paket 5 (Work Package 5), koji podrazumeva “Dijalog sa naukom”. Arheološki ostaci i predmeti predstavljaju materijalne ostatke prošlih civilizacija. Da bi i danas imali nekakav značaj, potrebno je da se protumače, a to tumačenje zavisi od eksperimenata. Eksperimenti su potrebni da bi se razumeo proces izrade predmeta, kako su izgledale različite konstrukcije i najzad, kako su se ljudi u prošlosti ponašali i delovali. U sastavu projekta OpenArch, eksperimenti će biti ograničeni na one koji imaju direktan uticaj na doživljaje posetilaca, ili pak na one koji su sami po sebi privlačni posetiocima. Read more

2011-OpenArch-roll-up-banner-cmyk-85x200cm-150dpi-met-snijlijntjes-en-oranje-border-5complete

Eksperimentalna arheologija

Aktivnosti u okviru projekta obuhvatile su dva eksperimenta realizovana na arheološkom lokalitetu Viminacijum. Oba su naučnog karaktera i pružili su izuzetne rezultate koji su objavljeni u više međunarodnih časopisa.

Sađenje rimskog Vinograda

Poster Vinogradi7

Priprema etažnog groba tipa Mala Kopašnica-Sase i kremacija tela pokojnika

Poster Sahranjivanje1


Dialog with visitors

The OpenArch Project is with the support of the Culture Program of the Europen Union. As part of the OpenArch project, Archeon (NL) and Viminacium (RS) were partners in production of a short instructional film on the Dialogue with Visitors. In this film, different techniques for interacting with visitors in AOAMs are presented, in order to create a tool that can be used by AOAMs throughout Europe and the world.
The content was made up of existing and new footage, interviews, a voice-over and subtitles. The footage was provided by the OpenArch partners, filming and post-production were done by Viminacium, while Archeon provided the script. Visitors’ story was filmed at Viminacium between 4th and 5th of December 2015, while shooting and recording of the narrator story were done as an interview and voice over at the Institute of Archaeology and studio on 15th of December 2015, with Dr. Linda Hurcombe, University of Exeter, who also made connection between the dialogue with the visitor and the dialogue with science in her story.

 

Interaction with Visitors in Archaeological Open-Air Museums from EXARC Net on Vimeo.


 

Galerija slika