Miomir Korac

Miomir Korać, Phd

Naučni savetnik
Direktor Arheološkog instituta u Beogradu

 

Arheološki institut
Knez Mihailova 35/IV
11000 Beograd
Srbija
Tel. +381 11 3282 081, 2637 191
Faks +381 11 2180 189
misko@mi.sanu.ac.rs

 

Obrazovanje:

 • (1996) doktorat „Antičke lampe sa teritorije Viminacijuma“ odbranjen na Filozofskom Fakultetu u Beogradu
 • (1990) magistarski „Kasnoantička i ranovizantijska utvđenja na Dunavu“ odbranjen na Filozofskom Fakultetu u Beogradu
 • (1980) diplomirao na Filozofskom Fakultetu u Beogradu

 

Stručna usavršavanja:

 1. – studijski boravak na Univerzitetuz LMU u Minhenu na poziv prof. Mihaea Makenzena (Michael Mackensen)
 2. – studijski boravak u Minhenu – Stipendija Ministarstva za nauku Bavarske za pripremu doktorske teze na Univerzitetu Ludvig Maksimilijan, na «Institut fuer Vor- und Fruehgeschichte und Provinzialroemische Archaeologie LMU Muenchen«

 

Zaposlenje:

(1999). godine zaposlena u Arheološkom institutu

 

Stipendije i nagrade:

 • od 1981 do 2010 više studijskih boravaka u Velikoj Britaniji SAD
 • ekspert je Ministartva za nauku i tehnološki razvoj za ocenu projekata iz oblasti istorije, arhelogije, etnologije, istorije umetnosti i muzikologije.

 

Najvažnija učešća na iskopavanjima:

od 1981.– Viminacijum

od 1976. – Singidunum

od 1976. – rimski vojni logori (Đerdap II)

 

Rukovođenje terenskim istraživanjem:

 • od 2000. godine rukovodi projektom Viminacijum
 • u okviru projekta Đerdap II (1976-1981) rukovodio je istraživanjima na kasnoantičkim i ranovizantijskim auksilijarnim logorima u Ljubičevcu, Ušću Slatinske reke i Mihajlovcu
 • Od 2010. direktor Centra za popularizaciju nauke pri Ministarstvu za nauku i tehnološki razvoj.
 • Od 2002.godine rukovodi Centrom za nove tehnologije, u kojem su eksperti sa Rudarsko-geološkog fakulteta, Matematičkog fakulteta, Matematičkog instituta SANU, Elektrotehničkog fakulteta i Arheološkog instituta SANU.
 • Od 2000. godine rukovodi i projektom dinamičkih prezentacija na Internetu.
 • Rukovodi projektom Primena geofizičkih metoda u arheologiji (georadar, magnetizam, daljinska detekcija, analiza digitalnog signala).
 • Od 1990. godine rukovodi projektom Informacionog sistema iz oblasti arheologije.

 

Oblasti naučnog istraživanja:

 • rimski limes na Dunavu
 • materijalna i duhovna kultura (rimski period)
 • stanovanje i sahranjivanje (rimski period)
 • religija, kult i ritual (rimski period)

 

Jezici:

engleski, nemački

 

Najpoznatiji kongresi, učešća, članstva:

2010.

ROMEC XVI – The Roman Military Equipment Conference, Zagreb (Hrvatska), sa radom: Knives and Daggers in graves from Viminacium,

2009.

LIMES 21 – The XXIst international LIMES (Roman Frontiers) congress at Newcastle upon Tyne, Njukasl (Velika Britanija), sa radom: Bringing to life the ancient city of Viminacium on the Danube,

– X međunarodni simpozijum „Funerary Practices in Central and Eastern Europe (10th century B.C. to 3rd century A.D.)“, Tulča (Rumunija), 10-12. 10. 2008, sa radom: Cremation burials at Viminacium (I-III c.A.D.),

– XVII međunarodni kongres klasične arheologije AIACMeetings between cultures in the ancient Mediterranean“, Rim (Italija), sa radom: The recent discovery of temple complex at Viminacium,

RAC/TRAC 2007 Seventh Roman Archaeology Conference, London (Velika Britanija), sa radom:  Archaeological park Viminacium

ROMEC XVI – The Roman Military Equipment Conference,  Ksanten (Nemačka), sa radom: The cemetery as battlefield – weapon finds from cemeteries of Viminacium,

Second International Conference on Experimental Archaeology and Archaeological Parks, Százhalombatta (Mađarska),  sa radom: Presentation of prehistoric and ancient archaeological remains at Viminacium

 

STRUČNE AKTIVNOSTI

 

Godine 1997. zajedno sa kolegama iz Narodnog muzeja u Beogradu osnovao školu za konzervaciju – DIANA, centar za konzervaciju. U okviru škole pored drugih aktivnosti, pokrenut je časopis DIANA, centar za konzervaciju.

 

Bio urednik časopisa Diana i urednik CD izdanja “Arheološki leksikon”, zatim urednik časopisa Arheologija i prirodne nauke, Centra za nove tehnologije.

 

Poslednjih dvadesetak godina bavi se sistematski primenom računara u arheologiji. Iz toga je proizašla saradnja na zajedničkim projektima sa Matematičkim institutom, Prirodno-matematičkim fakultetom i Elektrotehničkim fakultetom u Beogradu. Od 1996. godine sa pomenutim institucijama, a pod rukovodstvom Arheološkog instituta SANU, rukovodi na projektu izgradnje i razvijanju Ekspertnog sistema i primenom veštačke inteligencije iz arheologije pod nazivom PANDORA.

Zajedno sa Matematičkim fakultetom, Matematičkim institutom i Muzejom grada Beograda radio je nekoliko godina na Inovacionom projektu koji je imao za cilj da se utvrde standardi i modeli za digitalizaciju i arhiviranje kulturne baštine naše zemlje. Radi se na utvrđivanju standarda i metodologije za dizajn i arhitekturu ovih vrsta baza podataka.

 

Od 1990-tih godine bavi se multimedijom. Izradio je više desetina multimedijalnih prezentacija. Član je odbora za Multimediju, kao i delegirani član u Evropskoj asocijaciji za multimediju.

 

Bavi se i grafičkim dizajnom, i dizajnirao je više desetina knjiga, plakata posvećenih izložbama, jubilejima i promocijama.

 

U okviru Naučnog programa televizije, realizovao je više projekata: “Rimski medicinski instrumenti”, “Antičke lampe”, “ES Pandora”, “Stare karte, gravire i fotografije”, “Arhiviranje kulturne baštine”. Za Naučni program Televizije uradio je seriju emisija pod nazivom “Istorija srpske arheologije”.

 

 

Izabrana bibliografija:

 

Monografije:

 

 1. Korać, M. Maksin, M. Pucar i S. Milijić) Održivi razvoj turizma u Evropskoj uniji i Srbiji, Beograd 2011.
 2. Miomir Korać, Snežana Golubović, Viminacium – Više Grobalja 281-530 (kremacija) 268-560 (inhumacija), Tom II, Arheološki institut – Centar za nove tehnologije, Beograd 2009.
 3. Miomir Korać, Nemanja Mrđić, Snežana Golubović, Itinerarium Romanum Serbiae, Beograd 2009.
 4. Itinerarium Romanum Serbiae, Multimedijalni DVD, Tipon, Beograd 2009.
 5. The Paintings of Viminacium, Die Malkunst Viminaciums (Slikarstvo Viminacijuma), Center for New Technologies, Beograd 2007.
 1. Old Maps, Engrawings and Photographs in the City of Museum of Belgrade (Stare karte gravire i fotografije iz zbirke muzeja grada Beograda), Beograd 1996.
 1. Superbase for archaeologists (Superbase za arheologe), Occasional Publications of the Museum of Požarevac, Požarevac 1999.
 2. Model Archaeological data base (Model arheološke baze podataka), Occasional Publications of the Archaeological Institute, Archaeological Institute Beograd, Beograd 1994.

 

Članci:

 1. Korać, S. Golubović, The Recent Discovery of a Temple Complex at Viminacium, Bolletiono di Archeologia on line, Roma 2008, 33-36.
 2. The cemetery as battlefield – weapon finds from cemeteries of Viminacium, XVI ROMEC (The Roman Military Equipment Conference), Xantener Berichte 16, 2009, 107-124, sa Mrđić.
 3. Cremation Burials at Viminacium (I-III c. AD.), Funerary Practices in Central and Eastern Europe (10th c BC – 3rd AD), Brăila – Braşov 2008, 109-118, sa S. Golubović.
 4. Kartiranje rimskog akvedukta na viminacijumu uz pomoć globalnog sistema za pozicioniranje (GPS), Arheologija i prirodne nauke 2, 2006: 7-20, sa N. Mrđić i M. Mikić.
 5. Primena VR panorama u vizuelizaciji kulturnog nasleđa na interaktivnom cd rom-u “Viminacium lumen meum”, Arheologija i prirodne nauke 2, 2006: 97-104, sa S. Marković i J. Obradović.
 6. PANDORA – Ekspertni sistem za datiranje iskopina, Arheologija i prirodne nauke 2, 2006: 105-120, sa Z. Ognjanović, F. Dugandžić.
 7. Identifikacija arheoloških materijala laserom pomoću komparativne analize ekvivalentnih osnova, Arheologija i prirodne nauke 2, 2006: 121-128, sa S. Radovanović i A.Milosavljević.
 8. Viminacium, The jewel of national and world cultural heritage, Serbia and World – Mirror of Times, International Editon, Belgrade 2006, 117 – 122.
 9. Viminacijum – daljinska detekcija i gis, Arheologija i prirodne nauke 1, 2005: 21-36
  sa, Pavlović, N.Mrđić.
 10. Primena georadara u istraživanjima rimskog akvedukta na Viminacijumu, Arheologija i prirodne nauke 1, 2005: 37-46, sa Stojanović, N.Mrđić.
 11. Primena holografske interferometrije i skenirajuće elektronske mikroskopije u ispitivanju materijala predmeta kulturne baštine, Arheologija i prirodne nauke 1, 2005: 127-136
  sa M. Srećković, A. Milosavljević, S. Petronić.