Miomir Korac

Miomir Korać, Phd

Naučni savetnik
Direktor Arheološkog instituta u Beogradu
Rukovodilac projekta Viminacijum

 

Arheološki institut
Knez Mihailova 35/IV
11000 Beograd
Srbija
Tel. +381 11 3282 081, 2637 191
Faks +381 11 2180 189
misko@mi.sanu.ac.rs

 

Naučni savetnik, dr Miomir Korać, je direktor Arheološkog instituta u Beogradu. Rođen je 1952. godine u Gnjilanu od oca Tome i majke Božane Perunović. Završio je Drugu beogradsku gimnaziju u Beogradu 1971. godine. Godine 1971/73. godine, volontirao je u Metropoliten muzeju u Njujorku. Upisao se na Filozofski fakultet, grupa za arheologiju, školske 1976. godine, a diplomirao je maja 1980. godine, kod profesora M. Garašanina sa temom “Logor rimske legije IV Flavije u Beogradu”. Odmah po diplomiranju zaposlio se u Arheološkom institutu, na mesto asistenta za klasičnu arheologiju. Arheološka iskopavanja kasnoantičkih i paleovizantijskih logora u okviru projekta “Đerdap 2” bila su mu osnova da dalji rad na magistarkoj tezi nastavi u Londonu, u Britanskom muzeju, i Arheološkom institutu. Radeći na ovoj tezi tokom osamdesetih godina više puta je boravio u Sjedinjenim Američkim državama i Velikoj Britaniji. U Arheološkom institutu radi 36 godina, od zvanja asistenta pripravnika do zvanja naučnog savetnika.

Magistrirao je 1990. godine na Filozofskom fakultetu, na katedri za klasičnu arheologiju, sa temom “Kasnoantički i paleovizantijski logori kod Ušća Slatinske reke i Ljubičevca”. Doktorirao je 1996. godine na Filozofskom fakultetu, katedra za klasičnu arheologiju, sa temom “Antičke lampe sa teritorije Viminacijuma”. Tokom daljeg rada nastavio je da se bavi antičkom arheologijom, odnosno rimskom arheologijom sa težištem na arheologiji rimskih provincija, posebno rimske provincije Mezije Superior.

Na osnovu postignutih rezultata u arheologiji, na dugogodišnjim projektima, M. Korać je 2015. godine postao direktor Arheološkog instituta u Beogradu.

 

RADNO I TERENSKO ISKUSTVO, RUKOVOĐENjE PROJEKTIMA

Već od studentskih dana, od 1976. godine učestvovao je na dugotrajnim istraživanjima rimskih nekropola na Viminacijumu. U periodu od 1976. godine do 2000. godine na nekropolama Viminacijuma istraženo je preko 14.000 grobova i one predstavljaju najveću rimsku nekropolu sa cele teritorije Rimskog carstva. Izuzetno je važno da su 2015. godine nastavljena istraživanja rimskih nekropola, a nova arheološka iskopavanja dovela su do otkrića još nekoliko stotina novih grobova. U pomenutim grobovima nađeno je preko 60.000 predmeta, od toga blizu 1000 zlatnih i srebrnih. Među tim predmetima, nalazi se i nekoliko desetina izuzetnih predmeta koji pripadaju svetskoj kulturnoj baštini. Istraživanja u okviru rimskih nekropola podarila su još jedan izuzetan naučni rezultat i ukazala su da je na mestima naseljavanja Kelta kasnije sprovedena rimska urbanizacija.

Od 1990. do 1997. korukovodi, a od 1997. godine rukovodi projektom Viminacijum. Nastavio je dalja naučna istraživanja u okviru projekta Viminacijum gde istražuje rimski grad Viminacijum i legijski logor VII Klaudije Pije Fidelis.

Sledeći svoja naučna interesovanja tokom 1981. 1984. i 1986. godine bio je na studijskim boravcima u Britanskom muzeju i u Arheološkom institutu u Londonu. Tokom 2005. godine bio je na studijskom boravku u SAD u organizaciji Američke vlade na “International Visitors programme” gde je boravio u naučnim i muzejskim institucijama u Vašingtonu, Njujorku, Čikagu, Bostonu, Filadelfiji, Baltimoru, Los Anđelesu kao i u Pol Geti fondaciji.

Rukovodi naučnoistraživačkim projektom III 47018 „IRS – Viminacijum, rimski grad i legijski vojni logor – istraživanje materijalne i duhovne kulture, stanovništva, primenom najsavremenih tehnologija daljinske detekcije, geofizike, GIS-a, digitalizacije i 3D vizualizacije“ koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Na ovom projektu radi 25 mladih naučnika, od toga 12 doktora nauka i 13 doktoranada.

U periodu od 2003. do 2015. godine bio je mentor sedam studenata na doktorskim i magistarskim studijama, a kao član ili predsednik komisije za odbranu doktorskih i magistarskih teza učestvovao je u 16 odbrana.

Prezentujući rezultate naučnih istraživanja Korać je od 2002. do 2014. godine održao više od dvadeset predavanja na više univerziteta: Albani, Njujork, Boston, Čikago, Los Anđeles, San Francisko, London, Milano, Venecija, Akvileja, Keln, Rim, Bordo i Berlin, Malta, Montevideo, Buenos Ajres, Asunsion, Brazilija, Santjago de Čile, Lima, La Paz, Santa Kruz, zasnovanim na rezultatima projekta Viminacijum (Application of VR Panoramas in visualisation of Cultural Heritage – “Viminacium lumen meum”, 5 December 2006, Roma, Italia; Fortifizacioni Romane nel territorio dell’Ex Jugoslavia, Aula Magna, IAUV Venezia 2-4 december 2006, Italia; Ce documentaire revele les secrets d’une ville antique, 24- 28 octobre, 2006, Bordoeaux 2006, France; Use of GIS with Multidisciplinary Surveys of a Roman City and Military Camp: Viminacium, Boston 15 octobar 2013; Viminacium – Roman City and Legionary Fort, septembar 2013, Chicago; Bringing to Life the Ancient City of Viminacium on the Danube, decembar 2014, London; Danube River Fleet and Viminacium as its Base Bridging the Danube, Roman Occupation and Interaction along the Middle Danube Valley, 1st-5th c. AD, april 2014, San Francisco 2014; Viminacium – Roman City and Legionary Fort, maj 2014, Los Angeles; Imperatores Romani Pannonia, Moesia, Dacia et Dardania, septembar 2014, New York; IRS Viminacium – Roman City and Legionary Fort, Roma, decembar 2014, Roma).

Za vreme rada u Arheološkom institutu, Korać je kao ekspert obavljao više dužnosti u Ministarstu nauke Republike Srbije. Od 2004. do 2010. godine je kao ekspert Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije bio član Odbora za ocenu projekata iz istorije, etnologije, arheologije, istorije umetnosti i muzikologije.

Od 2010. godine kao ekspert Ministarsta nauke vršio je dužnost predsednika interdisciplinarnog odbora za ocenu projekta pri Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

         

MEĐUNARODNI PROJEKTI

Uvažavajući njegov doprinos svetskoj arheologiji, Korać je bio i još je angažovan na više međunarodnih projekata. Sa srpske strane rukovodio je i rukovodi sa pet međunarodnih projekata koje finansira Evropska unija:

 • “T-PASS” – projekat povezuje jedan od najznačajnih rimskih gradova, Akvileju, sa Emonom i Viminacijumom. Realizuje se u saradnji sa Fondazione Aquileia. U projektu učestvuju Italija, Slovenija i Srbija – Sredstva odobrena za ovaj projekat su: 430.000 evra;
 • “DANUBE LIMES BREND” je realizovan u saradnji sa šest Podunavskih zemalja: Austrija, Slovačka, Mađarska, Hrvatska, Rumunija, Bugarska. Ovim projektom Viminacijum je zajedno sa rimskim lokalitetima na srednjem toku Dunava nominovan i postavljen na preliminarnu listu UNESKA 2015 godine. Sredstva odobrena za ovaj projekat su: 1.139.000 evra;
 • “OPEN ARCH” – EKSPERIMENTALNA ARHEOLOGIJA – je realizovan sa 11 učesnika iz: Švedske, Finske, Velsa, Engleske, Holandije, Francuske, Španije, Nemačke, Austije, Švajcarske i Srbije. Ovim projektom je realizovano više ekperimenata vezanih za rimski način sahranjivanja, svakodnevni život, kao i rimske vojske i sistema rimske države. Sredstva odobrena za ovaj projekat su: 2.500.000 evra.
 • ANTROPOLOŠKI PROJEKAT STRONCIJUM ANALIZA – se ostvaruje sa najvećom Državnom antropološkom zbirkom Nemačke sa sedištem u Minhenu. Na kostima pokojnika iz rimskog perioda rade se stroncijum analize kojima se utvrđuje domicilno poreklo stanovnika rimskog grada i legijskog logora Viminacijuma. Ovim projektom na Viminacijumu je potvrđeno 9 kategorija stanovništva.
 • – projekat Horizont 2020, H2020 “MEANINGS – EUROPEAN HERITAGE: PRACTICES, SYMBOLIC LANGUAGES AND MEANINGS”, realizuje se univerzitetima iz Španije, Velike Britanije, Italije i Austrije gde se koriste i rezultati sa istraživanja iz Viminacijuma (University of Barcelona, University of Cambridge, University of Roma La Sapienza, University of Wien).
 • U poslednjem periodu od 2000. do 2017. sarađuje sa više univerziteta u SAD na zajedničkim projektima:
 • “Istraživanje rimskog grada i legijskog logora Viminacijuma” 2001-2015.-zajedno sa University at Albany, New York, USA .
 • “Tehnologija statističkog učenja i distribuirane i paralelne analize podataka i primene u arheologiji” – 2005-2015.god. zajedno sa Center for Information Science and Technology at Temple University, Philadelphia, USA.
 • “Ekspertni sistem i primena veštačke inteligencije u arheologiji, internet baze podataka i dinamičke prezentacija arheoloških lokaliteta”, 2008-2015.god. zajedno sa University of Wisconsin-Madison, USA.
 • “Primena novih metoda u arheologiji”, 2003.-2015.god zajedno sa Temple University, Philadelphia, USA.
 • Bio je saradnik na više projekata SANU: sa akademikom Dragoslavom Srejovićem – projekat “Feliks Romulijana-Gamzigrad”, i “Rimski carski gradovi i palate”, sa akademikom Slobodanom Dušanićem na projektu “IMS Inscriptiones de la Moesiae Superieure“, kao i sa akademikom Borislavom Jovanovićem na projektu „Arheološka karta Srbije“.

 

NAGRADE I PRIZNANjA

Tokom svog naučnog i istraživačkog rada, Korać je dobio više priznanja: dobitnik je priznanja legata Miše Anastasijević za 2012. godinu, kao i zlatne značke Kulturno-prosvetne zajednice Republike Srbije za 2013. godinu.

Naučni savetnik Arheološkog instituta Korać je dobitnik i visokog državnog odlikovanja. Predsednik Srbije odlikovao ga je Sretenjskim ordenom za naročite zasluge za Republiku Srbiju i njene građane u oblasti javnih, naučnih i kulturnih delatnosti.

 

BIBLIOGRAFIJA I CITIRANOST

Korać je učestvovao na brojnim međunarodnim kongresima u zemlji i inostranstvu. Objavio je preko 100 naučnih radova u domaćim i inostranim ččasopisima.

Publikovao je 8 monografija i 18 kataloga prvenstveno zasnovanim na rezultatima istraživanja Viminacijuma.

Urednik je naučne edicije od 25 tomova građe sa istraživanja antičkih nekropola Viminacijuma. Do 2015. objavljena su 3 toma koje prikazuju dosadašnje rezultate najveće rimske nekropole sa cele teritorije rimskog Carstva,

Od 2005.godine, osnivač je i urednik naučnog časopisa “Arheologija i prirodne nauke” (“Archaeology and Science”) koji ima međunarodnu redakciju i izlazi na stranom jeziku kao i rezimeom na srpskom jeziku.

Kvantitativni pokazatelji: 18 radova kategorije M12, 20 radova u kategoriji M20, i drugi radovi u kategorijama M31, M32, M33 i M 51, i M52.

Citiranost aktivnosti na Internetu o Viminacijumu i M. Koraću –1.208.700 Citiranost naučnih aktivnosti M. Koraća – 268

Citiranost aktivnosti M .Koraća na Internetu – 5620

Naučna interesovanja M. Koraća su veoma raznovrsna i obuhvataju ne samo arheologiju u širem smislu, već i za naučne discipline vezane za prirodne nauke kao i za informacione tehnologije. U okviru arheologije, njegov fokus je usmeren pre svega na arheologiju rimskih provincija, ali i na probleme rimskog načina sahranjivanja, kao i na probleme rimske vojske.

Uporedo sa ovim radom poslednjih trideset godina Korać se bavi sistematskom primenom računara u arheologiji. Iz toga je proizašla saradnja na zajedničkim projektima sa Matematičkim institutom, Prirodno-matematičkim fakultetom i Elektrotehničkim fakultetom u Beogradu. Devedesetih godina sa pomenutim institucijama, a pod rukovodstvom Arheološkog instituta, rukovodio je projektom izgradnje i razvijanja Ekspertnog sistema i primenom veštačke inteligencije za arheologiju pod nazivom “PANDORA”. Ovaj ekspertni sistem, zasnovan na primeni veštačke inteligencije, imao je za cilj posebna zaključivanja u datovanju arheoloških artefakata. Krajem osamdesetih godine razvio je i informacioni sistem iz oblasti arheologije pod nazivom ISA. Ovaj informacioni sistem je bio osnova za sva buduće primene računara u arheologiji. U okviru projekta Viminacijum zajedno sa univerzitetom u Templu (Filadelfija, USA) razvijen je poseban geografski informacioni sistem zajedno sa paralelnim distribuiranim bazama podataka, kojima se na najsavremeniji način obrađuju, definišu, skladište i opredeljuju arheološki nalazi.

Zajedno sa Matematičkim fakultetom i Matematičkim institutom, devedesetih godina je radio nekoliko godina na Inovacionom projektu Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, koji je imao za cilj da se utvrde standardi i modeli za digitalizaciju i arhiviranje kulturne baštine naše zemlje. Radilo se na utvrđivanju standarda i metodologije za dizajn i arhitekturu ovih vrsta baza podataka. Projekat je dao čitav niz veoma primenljivih rezultata.

 

ZNAČAJNIJI RADOVI M. KORAĆA

(MONOGRAFIJE, KATALOZI I ČLANCI)

Objavio je preko 180 naučnih radova u zemlji i inostranstvu i više desetina monografija i kataloga.

MONOGRAFIJE

 • Model Archaeological data base (Model arheološke baze podataka), Occasional Publications of the Archaeological Institute, Archaeological Institute Beograd, Beograd 1994
 • Superbase for archaeologists (Superbase za arheologe), Occasional Publications of the Museum of Požarevac, Požarevac 1999
 • Old Maps, Engrawings and Photographs in the City of Museum of Belgrade (Stare karte gravire i fotografije iz zbirke muzeja grada Beograda), Beograd 1996
 • Slikarstvo grobnica u Viminacijumu (The Paintings in Tombs in Viminacium, Die Malkunst Viminaciums) Archaeological Institute Beograd, Center for New Technologies, Beograd 1998, drugo dopunjeno izdanje 2009
 • Itinerarium Romanum Serbiae, Multimedijalni DVD, Tipon, Beograd 2009
 • Viminacium – Više Grobalja 281-530 (kremacija) 268-560 (inhumacija), Tom II, Arheološki institut – Centar za nove tehnologije, Beograd 2009
 • The Paintings of Viminacium, Die Malkunst Viminaciums (Slikarstvo Viminacijuma), Center for New Technologies, Beograd 2009 (drugo dopunjeno izdanje)
 • Itinerari degli imperatori romani in Serbia, Center for New Technologies Viminacium, Beograd 2011
 • Itinerarium Romanum Serbiae, Putevima rimskih imperatora, Center for New Technologies Viminacium, Beograd 2011
 • Romanum Serbiae auf dem kulturweg der Römischen Kaiser in Serbien, Center for New Technologies Viminacium, Beograd, 2012
 • IRS Road Of Roman Emperors in Serbia, Center for New Technologies, Beograd 2014
 • Antropološka kolekcija Viminacium: nekropola Pećine, Arheološki institut- CNT, Beograd 2014
 • Roman Limes in Serbia (Rimski limes u Srbiji), Arheološki institut, Beograd 2014.
 • Imperatores Romani Pannonia, Moesia, Dacia et Dardania, 2014, Centar za nove tehnologije- Arheološki institut, Beograd 2014.
 • Viminacijum- rimski grad i legijski logor – istraživanja 2000-2015. (Viminacium- roman city and Legionary Camp, investigations 2000-2015), CNT Viminacium-Arheološki institut Beograd, Beograd 2015
 • Antropološka kolekcija Viminacium i nekropola Pećine, Centar za nove tehnologije, Arheološki institut, posebna izdanja 7, Beograd 2015.

 

ČLANCI U MEĐUNARODNIM ČASOPISIMA I ZBORNICIMA

 • Exposing mammoths: From loess research discovery to public palaeontological park Quaternary International 2014, International Union for Quaternary Research, 1040-6182
 • Remains of mammoths, horses and deer from the Late Middle Pleistocene loess deposits at Nosak (Drmno coal pit), Kostolac Basin, NE Serbia VIth International Conference on Mammoths and their Relatives. S.A.S.G., Special Volume 102 Aristotle University of Thessaloniki, Scientific Annals of Grevena, Greece
 • Medicus et chirurgus ocularius iz Viminacijuma (Medicus et chirurgus osularius de Viminacium), Starinar XXXVII (1986), Beograd 1986
 • Medicamente und medizinische Instrumente auf dem Boden aus Jugoslawien, Acta 14th International Congress of Pharmacy, Amsterdam 1989, 428-447
 • Late Roman Tomb with Frescoes from Viminacium, Starinar XLII, Arheološki institut, Beograd 1993, 107-122.
 • The Painting of Late Classical Tombs from Viminacium, The Age of Tetrarchs, Scientific Meetings, Vol. LXXV, The Section for Historical Sciences, Vol. 24, edited by D. Srejović, The Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade 1995, 166 -.183
 • Ekspertni sistemi i njihova primena, Veštačka inteligencija – inteligentne mašine i sistemi, Beograd 1997. (Poglavlje u monografiji)
 • Cremation burials at Viminacium (I-III c. AD.), Funerary Practices in Central and Eastern Europe (10th c BC – 3rd c. AD), Brăila – Braşov 2008, 109-118- Cemetery as a battlefield. Weapon finds from Viminacium cemeteries, ROMEC XVI – The Roman Military Equipment Conference 2007, Xanten (Nemačka). Xantener Berichte, 103-111 – Bringing to Life the Ancient City of Viminacium on the Danube, The XXIst international LIMES (Roman Frontiers) congress at Newcastle upon Tyne, 17-23 August 2009
 • Cemetery as a battlefield. Weapon finds from Viminacium cemeteries XVI ROMEC (The Roman Military Equipment Conference), Xantener Berichte 16, 2009, 107-123
 • Knives and Daggers in Graves from Viminacium XVII Romec (The Roman Military Equipment Conference), Zagreb 24-27 maj 2010
 • Roman Legionary fort Viminacium – Multidisciplinary Research, 40th International Symposium on Archaeometry | ISA 2014 Getty Conservation Institute, Cotsen Institute of Archaeology, University of California Los Angeles, Angeles, California, USA, 2014
 • Photogrametry and Visualization of the Viminacium 40th International Symposium on Archaeometry | ISA 2014 Getty Conservation Institute, Cotsen Institute of Archaeology, University of California Los Angeles, Angeles, California, USA, 2014
 • The latest steppe mammoths (Mammuthus trogontherii (Pohlig)) and associated fauna on the Late Middle Pleistocene steppe at Nosak, Kostolac Basin, Northeastern Serbia, Quaternary International, (2015), vol. 379, 14-27
 • Exposing mammoths: From loess research discovery to public palaeontological park, Quaternary International (2015), vol. 372, 142-150
 • Age of Mammuthus trogontherii from Kostolac, Serbia, and entry of megaherbivores into Europe during the Late Matuyamaclimate revolution, Quaternary Research, (2015), Elsevier, XXX, 1-9
 • Viminacium – Latest Excavations, LIMES XXII, Proceeding of 22nd Internatinal Congress of Roman Frontier Studies Ruse, National Institute of Archaeology and Museum, NIAM –BAS, 42, Bugarska, 681-686

 

ČLANCI U DOMAĆIM ČASOPISIMA

 • Viminacium – Cemeteries and Burial Locations during the Great Migration Period, Arheologija i prirodne nauke 10(2014), Beograd 2015
 • Archaeological park of Viminacium: Beautifying a Community with Cultural Heritage, Arheologija i prirodne nauke 11 (2015), Beograd 2016, 106-126.

 

ČLANCI U ŠTAMPI

 • New Greek and Latin Inscriptions from Viminacium, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, Institut für Altertumskunde Vol. 200, Universität zu Köln, 2017.
 • New Gold and Silver Amulets from Moesia Superior, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, Institut für Altertumskunde Vol. 200, Universität zu Köln, 2017.

 

KATALOZI:

 • Viminacium Lumen meum 2003, Archaeological Institute Beograd – CNT Viminacium, Beograd 2003
 • Viminacium Lumen meum 2004, Archaeological Institute Beograd – CNT Viminacium, Beograd 2004
 • Viminacium Lumen meum 2005, Archaeological Institute Beograd – CNT Viminacium, Beograd 2005
 • Viminacium Lumen meum 2006, Archaeological Institute Beograd – CNT Viminacium, Beograd 2006
 • Viminacium Lumen meum 2007, Archaeological Institute Beograd – CNT Viminacium, Beograd 2007
 • Viminacium Lumen meum 2008, Archaeological Institute Beograd – CNT Viminacium, Beograd 2008
 • Viminacium Lumen meum 2009, Archaeological Institute Beograd – CNT Viminacium, Beograd 2009
 • Danvbivs Antiquitates romanae Rimsko graditeljstvo i veštine, Archaeological Institute, Beograd – CNT Viminacium,, Beograd 2009
 • Viminacium Lumen meum 2010, Archaeological Institute Beograd – CNT Viminacium, Beograd 2010
 • Viminacium Lumen meum 2011, Archaeological Institute Beograd – CNT Viminacium, Beograd 2011
 • Fasti Romanae MMDCCLXV AVG, Archaeological Institute Beograd – CNT Viminacium, Beograd 2012
 • Fasti Romanae MMDCCLXVI A.V.G. Archaeological Institute Beograd – CNT Viminacium, Beograd 2013
 • Fasti Romanae MMDCCLXVII A.V.G. Archaeological Institute Beograd – CNT Viminacium, Beograd 2014
 • Viminacium Curriculum eventiorum MMDCCLXVII AVG, Archaeological Institute Beograd – CNT Viminacium, Beograd 2014
 • Fasti Romanae MMDCCLXVIII A.V.G. Archaeological Institute Beograd – CNT Viminacium, Beograd 2015
 • Fasti Romane MMDCCLXX A.V.G, Center for New Technology, Viminacium- Institut for Archaeology, Belgrade.2017, p. 164.

 

PROJEKAT VIMINACIJUM

Na osnovu dugotrajnih, višedecenijskih istraživanja kao i na osnovu postignutih rezultata, Viminacijum je danas jedan od najznačajnih arheoloških lokaliteta u Evropi. U poslednjih 15 godina arheološka istraživanja neprekidno traju preko cele godine, što je neuobičajeno imajući u vidu da prosečna arheološka istraživnja tokom jedne godine traju oko mesec dana. U istraživanjima antičkog grada Viminacijuma i legijskog logora učestvuje više desetina naših i inostranih istraživača. Na projektu Viminacijum je oformljen prvi stalni interdisciplinarni tim istraživača iz oblasti arheologije. U ovom interdisciplinarnom timu učestuju istraživači sa Matematičkog fakulteta, Matematičkog instituta, Rudarsko-geološkog fakulteta, Elektro-tehničkog Fakulteta. U tim su uključeni i istraživači sa Albani univerziteta (Njujork), sa Templ univerziteta u Filadelfiji, kao i sa univerziteta iz Minhena, Bolonje, Ankone, Beča i Rima. U ovom timu, koji istražuje rimski grad i legijski logor, nalaze se geofizičari, istraživači koji se bave daljinskom detekcijom, satelitskom navigacijom, primenom veštačke inteligencije, analizom 3D objekata ispod površine tla, geomorfolozi, matematičari, elektroinženjeri kao i petrolozi.

Geofizička istraživnja urađena tokom 2004. i 2005. godine nedvosmisleno su pokazala su da se na rukavcu Dunava iz rimskog perioda, odnosno na sadašnjoj reci Mlavi, prostoru poznatom to toponimu “Kameniti brod”, nalazila rimska luka. Geomorfološka istraživanja takođe su potvrdila da se grad Viminacijum nalazio na rukavcu Dunava, čije je korito kasnije zauzela reka Mlava. To su činjenice, koje dodatno govore u prilog veličini i značaju Viminaciujuma. Na osnovu dimenzionisanja tri otkrivena akvadukta, pronađena na teritoriji grada Viminacijuma, kao i na osnovu veličine istraženog amfiteatra, Viminacijum je sredinom 2. i početkom 3. veka imao između 28.000 i 30.000 stanovnika. Viminacijum dobija status grada u prvoj polovini 2. veka, u vreme vladavine Hadrijana, najverovatnije 117. godine kada dobija i ime Viminacium Aelium Hadrianum. Dalji uspon Viminacijuma, na kratko je prekinut epidemijom kuge za vreme Marka Aurelija. Arheološka istraživanja pokazuju da se epidemija kuge nije odrazila na ekonomski prosperitet Viminacijuma, jer je već u prvim godinama 3. veka grad bio u punom procvatu.

Sa viminacijumskih nekropola potiču kulturni i biološki ostaci stanovništva iz četiri različita perioda života na prostoru grada i legijskog logora Viminacijuma. Najstarija je nekropola Kelta, koji su na ovom prostoru boravili krajem 4. i početkom 3. veka p.n.e. Pojedini predmeti nađeni u keltskoj nekropoli predstavljaju svetski raritet. Iz perioda velike seobe naroda istražene su tri nekropole koje su takođe dale izvanredno saznajne naučne rezultate. U ovom nizu nekropola, najmlađa je srednjovekovna naseobinska nekropola koja se okvirno datuje u razdoblje 15. i 16. veka. Od 2010. godine u saradnji sa Antropološkom zbirkom iz Minhena, izvode se laboratorijska istraživanja prisustva zastupljenosti stroncijuma na skeletnim ostacima iz nekropola Viminacijuma. Rezultati pokazuju da je na teritoriji Viminacijuma registrovano 9 kategorija stanovništva.

Teritorija grada Viminacijuma i legijskog logora zauzimala je preko 450 hektara šire i 220 hektara uže gradske teritorije. Kao arheološki park odlukom Vlade republike Srbije, zaštićeno je 350 hektara, na kojima su predviđena arheološka istraživanja. Za Viminacijum je urađen i prvi “Plan posebne namene iz oblasti arheologije”.

Od 2000. godine na prostoru grada, M. Korać je sa svojim timom otkrio, konzervirao i prezentovao za istraživače i posetioce više kapitalnih objekata rimskoga grada Viminacijuma kao i legijskog logora: paleohrišćansku memoriju iz 4. veka, gde su se sakupljali i sahranjivali rani hrišćani; akvedukt iz 1. veka; amfiteatar iz 1. veka; masivno popločane ulice sa insulama; monumentalne terme. Na prostoru legijskog logora Sedme Klaudije Pije Fidelis, istražena je severna kapija logora. Na najistočnijem delu rimskih nekropola u potpunosti je iskopan i prezentovan carski mauzolej. U toku su multidisciplinarna istraživanja urbanog jezgra i okoline grada. Viminacijum se kao svetski raritet, još uvek nalazi u njivama, bez savremenog naselja iznad rimskih ostataka, što pruža jedinstvenu priliku da se grad i legijski logor u potpunosti istraže i predstave u što verodostojnijem nekadašnjem obimu. Do sada je istraženo samo 3% rimskog grada i legijskog logora Viminacijuma.

Posle višedecenijskih naučnih istraživanja rimskih nekropola početkom 2000. godine M. Korać je smelo krenuo u istraživanje rimskog grada i Viminacijuma kao i legijskog logora VII Klaudije Pije Fidelis. Sa svojim timom mladih istraživača posle samo šest godina, 2006. godine je otvorio”Arheološki park Viminacijum”, prvi te vrste u našoj zemlji. Kao što je do sada poznato, arheološki parkovi se prosečno grade 80 do 100 godina, ali izuzetno agilna ekipa sa Viminacijuma je uspela da to uradi u mnogo kraćem roku.

Ovaj arheološki park je postao izuzetno zanimljiv za posetioce iz naše zemlje i sveta. Na osnovu ostvarenih prihoda od prodaje ulaznica i suvenira u Arheološkom parku Viminacijum, danas živi 100 porodica iz okolnih mesta. Na taj način postao je prvi ekonomski samoodrživ projekat u Srbiji iz oblasti arheološke nauke.

Godišnje Arheološki park poseti veliki broj istraživača iz zemlje i inostranstva kao i 60.000 turista iz Srbije i 17.000 stranih turista koji dolaze kruzerima koji krstare Dunavom. Na Viminacijumu u okviru međunarodne saradnje boravili istraživači sa više univerziteta is USA (Albani, Templ, Viskonsin), i sa evropskih univerziteta iz Beča, Kembridža, Ankone, Bolonje, Peruđe, Hajdelberga, Koburga, Roterdama, Londona, Sofije, Moskve, Sant Petersburga.

Korać je sa svojim timom izgradio prvi arheološki naučno-istraživački centar koji se prostire na preko 5000 m2 pod nazivom – “Domus Scientiarum Viminacium”(naučnoistraživački centar Viminacijum). Ovaj naučnoistraživački centar je opremljen za smeštaj, ne samo istraživača koji borave tokom cele godine zbog iskopavanja na Viminacijumu, već i za istraživače koji takođe sa njima rade na zajedničkim interdisciplinarnim projektima. Objekat je prizeman i izgrađen u formi rimske vile rustike, sa trospratnim podzemnim prostorom za izlaganje i čuvanje predmeta. Poseduje biblioteku sa nekoliko hiljada naslova, naučne laboratorije, naučno-istraživački deo za smeštaj rimske tipologije, više dvorana za skupove, depoe za smeštaj predmeta, muzej, trepezariju sa savremeno opremljenom kuhinjom, rekreativni spa centar sa bazenom i druge sadržaje. U ovom objektu može istovremeno da boravi više od 200 istraživača.

Godine 2014. Korać je otvorio “Mamut park – Viminacijum”. U ovom paleoontološkom parku smešteni su mamuti stari oko 1.000.000 godina i po potpuno očuvanoj jedinki mamuta je jedinstven u svetskim merilima. Istraživanja mamuta sprovedena su sa istraživačima iz zemlje (Univerziteti u Beogradu i Novom sadu) i inostranstva (Univerziteti u Roterdamu i Londonu).

Ovaj park je jedinstven u svetskim merilima i predstavlja posebnu atrakciju Srbije. Poseta Arheološkom parku Viminacijum i Mamut parku meri se desetinama hiljada posetilaca, što je najveća poseta jednom nalazištu u našoj zemlji.

 

NEKA OD VAŽNIJIH RUKOVOĐENjA NAUČNOG SAVETNIKA M. KORAĆA:

 1. – 1996. Rukovodilac projekta „Informacioni sistem iz oblasti arheologije (ISA)

1996 – Direktor projekta Viminacijum

2000.- 2006 Rukovodilac projekta „Dinamičkih prezentacija na Internetu.

2001- 2004 Rukovodilac projekta „Istraživanja antičkog grada Viminacijuma i legijskog logora

2001 – 2007  Direktor Srpsko-Američkog naučnog projekta

2002 – 2007  Direktor Centra za Nove Tehnologije „Viminacijum“

2007 – 2008 Pomoćnik ministra kulture za kulturnu baštinu Republike Srbije

2005 – 2010 Član-ekspert Ministarstva nauke u Odboru za ocenu projekta iz istorije, arheologije, etnologije i muzikologije

2006 – 2010 Rukovodilac projekta “Primena geofizičkih metoda, GIS, GPR, i GPS i novih tehnologija u istraživanju rimskog grada i legijskog logora Viminacijum”

2010 – 2014 Predsednik i član Interdisciplinarnog projekta za ocenu projekata Minstarstva prosvete i nauke Republike Srbije

2010 – 2014 Rukovodilac projekta “IRS – Viminacijum, rimski grad i legijski vojni logor – istraživanje materijalne i duhovne kulture, stanovništva, primenom najsavremenijih tehnologija daljinske detekcije, geofizike, GISa digitalizacije i 3D vizualizacije”

2010 – 2014 Direktor sa srpske strane u projekru EU “T-Pass” (Italija, Slovenija, Srbija)

2010 – 2014 Direktor sa srpske strane u projekru EU “OpenArch” (Španija, Holandija, Italija,Švedska, Nemačka, Finska, Engleska, Vels, Francuska, Srbija

2010 – 2014 Direktor sa srpske strane u projektu EU “Danube limes brand” (Austrija, Mađarska, Hrvatska, Bugarska, Rumunija, Srbija)

2011 – 2012 Direktor Centra za promociju nauke pri Ministarstvu prosvete i nauke Republike Srbije

2012 – 2013 Predsednik Upravnog odbora Centra za promociju nauke pri Ministarstvu prosvete i nauke Republike Srbije

2012 – 2015 Član stručnog veća Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture

2010 – 2014 Predsednik Upravnog odbora Istorijskog instituta

2015 – Direktor Arheološkog instituta

2005 – Urednik časopisa Arheologija i prirodne nauke,

2015 – Urednik Starinara, časopisa Arheološkog instituta

 

POPULARIZACIJA NAUKE

Korać je na izvanredan način prezentovao rezultate Viminacijuma u zemlji i inostranstvu. Prezentovao je Viminacijum u većini svetskih metropola u svetu u: Njujork, Boston, Čikago, Los Anđeles, San Francisko, London, Milano, Venecija, Akvileja, Keln, Rim, Bordo, Berlin, Ksanten, Malta, Montevideo, Bukurešt, Madrid, Buenos Ajres, Asunsion, Brazilija, Santjago de Čile, Lima i La Paz.

U okviru Naučnog programa televizije, realizovao je preko sto naučnih emisija vezanih za popularizaciju nauke: “Rimski medicinski instrumenti”, “Antičke lampe”, “ES Pandora”, “Stare karte gravire i fotografije”, “Arhiviranje kulturne baštine”. Za Naučni program Televizije RTS uradio je seriju emisija “Istorija srpske arheologije”.“Putevima rimskih imperatora“.

Korać ima izuzetne rezultate u praktičnoj primeni rezultata naučno istraživačkog rada u oblasti u privrede Srbije: Arheološki park i Mamut park na Viminacijumu otvoren je svim danima preko cele godine i posećuje ga godišnje preko 70,000 posetilaca. Danas Arheološki park ima sedam pokrivenih objekata i otvorenih za posetioce: 1) paleohrišćanska memorija, 2) severna kapija vojnog logora, 3) rimske terme, 4) mauzolej, 5) Mamut park, 6) Domvs Scientiarvm, 7) rimski zanatski centar.

Naučnik Korać je kao istraživač postavio temelje i napravio veoma značajne naučne iskorake u nekoliko oblasti u arheologiji. Savladavši uspešno arheološki zanat, kod uglednih profesora M. Garašanina, D. Srejovića, A. Cermanović, kao i kod cenjenih istraživača iz Arheološkog instituta, razvijao je kao nadogradnju savremeni pristup u arheologiji. U tom smislu još sredinom osamdesetih godina, bio je pionir je u primeni računara u arheologiji i jedan je od tvoraca prvog ekspertnog sistema iz arheologije. Razvijajući se dalje u naučnom smislu, prvi je kod nas oformio stalni interdisciplinarni tim, koji tokom cele godine, decenijama radi na istraživanjima rimskog grada i legijskog logora. Izgradio je prvi naučnoistraživački centar na preko 5000m2 sa laboratorijama, depoima i izložbenim prostorima. Uvažavajući i shvatajući značaj savremenih komunikacija prezentovao je Viminacijum u gotovo većini velikih svetskih centara. Interesovanje sveta za istraživanja na Viminacijumu je izuzetno veliko sa preko 1.200.000 različitih informacija na Internetu o lokalitetu.

Korać rukovodi istraživanjima antičkog grada Viminacijuma i njegov tim broji 25 mladih istraživača, 12 doktora nauka i 13 doktoranata. Korać sa srpske strane rukovodi i sa 5 inostranih projekata koje finansira Evropska unija ukupne vrednosti 4.069.000 Evra

Izuzetno je važno da se istakne da je M. Korać na osnovu rezultata naučnoistraživačkog rada napravio proizvod – „Arheološki park i Mamut park Viminacijum“. Danas Arheološki park i Mamut park zapošljavaju i hrane više od 100 porodica koje žive u neposrednoj blizini Viminacijuma.

 

 

ODABRANA BIBLIOGRAFIJA

 

1981.

Članci:

 • Ušće Slatinske reke, lok. “Četacea” – kasnoantički kastel, Arheološki pregled 22 (1980), Beograd 1981.

 

1984.

Članci:

 • Bibliografija. Arheološka istraživanja u Đerdapu. Bibliographie. Recherches archeologiques aux Portes de Fer, Starinar XXXII-XXXIV (1982-1983), Beograd 1984.
 • Ušće Slatinske reke – ranovizantijski kastel. Ušće Slatinske reke – un castellum de la heute epoque byzantine, Đerdapske sveske II, Cahiers des Portes de Fer, Beograd 1984 (koautor A. Jovanović i \. Janković).

 

1986.

Članci:

 • Ušće Slatinske reke. L’embouchure de la riviere Slatinska reka, Đerdapske sveske III, Cahiers des Poretes de Fer, Beograd 1986.
 • Medicus et chirurgus ocularius iz Viminacijuma (Medicus et chirurgus osularius de Viminacium), Starinar XXXVII (1986), Beograd 1986.

 

1989.

Članci:

 • Medicamente und medizinische Instrumente auf dem Boden aus Jugoslawien, Acta 14th International Congress of Pharmacy, Amsterdam 1989, 428-447.

 

1991.

Članci:

 • Antički lekovi i instrumenti na tlu Jugoslavije, Acta Historica medicinae pharmaciae et veterinae 30, Beograd 1991, 56-77.
 • Informacioni sistem iz oblasti arheologije (ISA), Zbornik radova II naučnog skupa o sistemu naučnih i tehnoloških informacija, Dubrovnik, 6-8 jun 1991, SIT Jugoslavije, Beograd 1991, 287-292.
 • AGORA BBS: Multikorisnički Online Bulletin Board System društvenih i humanističkih nauka, Računari u društvenim i humanističkim naukama, Zbornik radova sa naučnog skupa “Upotreba računara u društvenim i humanističkim naukama”, SANU, Beograd 1991, 31-41.

 

1992.

Članci:

 • On line Bulletin Board System društvenih i humanističkih nauka kao veza sa evropskim nformacionim sistemima i biksovima, III naučni skup o sistemu naučnih i tehnoloških informacija, 5-7 juni 199l. Herceg Novi, SIT Jugoslavije, Beograd 1992, 157-169.
 • Specijalizovani informacioni sistemi humanističkih nauka u Jugoslaviji i Evropi: stanje i mogućnosti povezivanja, III naučni skup o sistemu naučnih i tehnoloških informacija, 5-7 juni 1991, Herceg Novi, SIT Jugoslavije, Beograd 1992, 91-99.

 

1993.

Članci:

 • Late Roman Tomb with Frescoes from Viminacium, Starinar XLII, Arheološki institut, Beograd 1993, 107-122.

 

1994.

Članci:

 • Problem implementacije grafike u relacionim bazama, IV naučni skup o sistemu naučnih i tehnoloških informacija, Vrnjačka Banja 1994, SIT Jugoslavije, Beograd 1994, 101-105.
 • Elektronsko izdavaštvo kao nova tehnologija, IV naučni skup o sistemu naučnih i tehnoloških informacija, Vrnjačka Banja – Beograd 1994, SIT Jugoslavije, Beograd 1994, 78-86.
 • MS Word za naučnike”, poglavlje u monografiji “Kompjuteri za pravnike“, izd, IMPP, Beograd 1994, 50-68.
 • Naučno istoriografski časopisi i savremene informatičke tehnologije”, Vojno istorijski glasnik, 1-2, Beograd, 1994, 92-98.

 

1995.

Članci:

 • Međunarodni odnosi i međunarodna politika u 1995. godini, Institut za međunarodnu politiku i privredu, (koautor), Beograd 1995.
 • The Painting of Late Classical Tombs from Viminacium, The Age of Tetrarchs, Scientific Meetings, Vol. LXXV, The Section fir Historical Sciences, Vol. 24, edited by D. Srejović, The Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade 1995, 166 -.183
 • Srebrna kašika iz Ljubičevca (Silver Spoon from the Late Roman Fortress by Ljubičevac, Akta naučnog skupa, “Radionice i kovnice srebra” (“Sliver Workshops and Mints”), Ed. I. Popović, T. Cvjetićanin, B. Borić-Brešković, Narodni muzej, Monografije knj. 9, Beograd, 189 – 195.
 • Nais news- Tvrđava, Beograd 1995.
 • Hiperteks”Srednjovekovni statut Budve” – ekološka pravila (Hypertext “Medieval Statute of Budva” – Ecological Rules), V naučni skup o sistemu naučnih i tehnoloških informacija, Kotor – Beograd 1995, SIT Jugoslavije, Beograd 1995, 171 – 174.
 • Pandora – Eksperti sistem za datiranje iskopina, INFOFEST 95, Budva – (koautor).
 • Razvoj informacionog sistema iz oblasti arheologije (ISA), YUINFO, Brezovica 4-8 april, 1995, Zbornik apstrakta, Beograd 1995, 84 – 85.
 • Proizvodi specijalizovanih sistema na CD-romu, YUINFO, Brezovica 4-8 april, Zbornik apstrakta, Beograd 1995, 359- 369.
 • Arheološki ekspertni sitem, JISA INFO, Časopis za informatiku, računovodstvo i telekomunikaciju Jugoslovenskog informatičkog saveza, 5/95, Beograd 43-48 (koautor).

 

1996.

 Članci:

 • Multimedijanli pristup ekspertnim sistemima, Naučni skup Informacione tehnologije – sadašnjost i budućnost IT96, Žabljak 11-14 marta 1996, Beograd 1996, 159-168.
 • Naučne informacije u multimedijalnom okruženju, VI naučni skup o sistemu naučnih i tehnoloških informacija, Kotor, 14. – 16. juni 1996. SIT Jugoslavije, Beograd 1996. 44-53
 • The Late Roman and Early Byzantine Fort of Ljubičevac, Symposium of Roman limes on the Middle and Lower Danube, Archaeological Institute, Belgrade, Cahier de Portes de Fer, Monographies 2, 117-123.
 • Multimedijalna prezentacija naučnih informacija u arheologiji, Zbornik radova naučnog skupa “Info-Teh96”, Donji Milanovac, YURIT, Beograd 1996, 59-68.
 • Multimedijalna prezentacija arheološkog ekspertnog sistema PANDORA u okruženju mreže instituta SANU, VI naučni skup o sistemu naučnih i tehnoloških informacija, Kotor – Beograd 1996, SIT Jugoslavije, Beograd 1996, 147-154.
 • Međunarodni odnosi i međunarodna politika, Institut za međunarodnu politiku i privredu, (koautor sa D. Prljom), Beograd 1996.

 

1997.

 Monografije:

 • Old maps, engravings and photographs collection of the City Museum of Belgrade (Stare karte, gravire i fotografije iz zbirke Muzeja grada Beograda) – (na srpskom i engleskom jeziku). Beograd 1997,

 Članci:

 • Ekspertni sistemi i njihova primena, Veštačka inteligencija – inteligentne mašine i sistemi, Beograd 1997. (Poglavlje u monografiji).
 • Sredstva za arhiviranje i prikazivanje miltimedijalnih baza preko INTERNETA (Some tools for collecting and presenting of multimedial databases on the INTERNET), VII Međunarodni skup o sistemu naučnih i poslovnih informacija “INTERNET u Jugoslaviji i Jugoslavija na INTERNETU”, Beograd 28-29. maj 1997. godine, 109-117.
 • Prezentovanje kulturne baštine Muzeja grada Beograda na INTERNETU (A presentation of the cultural heritage from a Belgrade museum collection on the INTERNET), VII Međunarodni skup o sistemu naučnih i poslovnih informacija “INTERNET u Jugoslaviji i Jugoslavija na INTERNETU”, Beograd 28-29. maj 1997. godine, 175-183.
 • That is Djerdap – The Iron Gate?, ICC Diana Internacional Centre for Conservation, Volume 1, Issue 1, Spring1997, Beograd 1997 (uvodni deo)
 • The Founding School for Conservation, ICC Diana Internacional Centre for Conservation, Volume 1, Issue 1, Spring1997, Beograd 1997 (uvodni deo)

 

1998.

Članci:

 • The scientific and research project Djerdap, ICC Diana Internacional Centre for Conservation, Volume 1, Issue 2-3, Summer 1998, Beograd 1998 (uvodni deo)
 • The Founding School for Conservation, ICC Diana Internacional Centre for Conservation, Volume 1, Issue 2-3, Summer1998, Beograd 1998 (uvodni deo)

 

2001.

Monografije:

 • Model arheološke baze podataka (The Model of archaeological data base), Arheološki institut, Beograd, povremena izdanja, knj. 2, Monografije 1, Beograd 1994,
 • Dinamičke baze i njihova primena u humanističkim naukama, IFDT, Komunikacije 1, ( poglavlje u monografiji), Beograd 2000, 9-52.

 

2002.

Monografije:

 • Slikarstvo grobnica u Viminacijumu (The Paintings in Tombs in Viminacium), Narodni Muzej Požarevac, Požarevac 2002.
 • Superbase za arheologe (Superbase for archaeologists), Arheološki institut SANU, Beograd, 2002.
 • Projekat Viminacium, Beograd 2002, 1-59


2003.

Monografije:

 • Stare karte gravire i fotografije iz zbirke muzeja grada Beograda (Old Maps, Engrawings and Photographs in the City of Museum of Belgrade, Matematički institut, Arheološki institut, Muzej grada Beograda, Beograd 2003
 • Gromans photo album 1876-1878 CD, Matematički fakultet – Matematički institut – Muzej grada Beograda, Arheološki institut, Beograd 2003

 

2004.

Monografije:

 • Viminacium lumen meum CD (trojezično-srpski engleski i nemački), Centar za nove tehnologije – Arheološki insatitut Beograd, Beograd 2004,
 • Arheologija – ekspertni sitemi – veštacka inteligencijai – primena i metode. Archaeology – Expert system – intelligents mashine, Centar za nove tehnologije – Arheološki institut, Beograd, Monografije 3, Beograd 2003,

 

Članci:

 • Application of Remote sensing in the Roman Town and Legionary Camp of Viminacium, MECEO First Mediterranean Conference on Earth observation -Remote sensing, Faculty of Mining and Geology, Beograd 2004, 101-125
 • Aqua Viminaciensis, The European Heritage Days, Ministarstvo kulture Republike Srbije, Beograd 2004, 35-46

 

2005.

Katalozi:

Viminacium – Arheološko blago Srbije, Beograd 2005.

Viminacium – rimski grad i vojni logor. Viminacium, Beograd 2005.

Kulturno blago Srbije, Viminacium rimski grad i vojni logor, (Viminacium Roman City and Military fortress, Viminacium, Citta Romana e sampo militare), Orlando, Beograd 2005.

 

2006.

Katalozi:

 • Viminacium Lumen meum 2006, Archaeological Institute Beograd, Center for New Technologies, Beograd 2006
 • Viminacium lumen meum (na srpskom, engleskom i nemačkom), Beograd 2006

 

Članci:

 • Viminacium, The jewel of national and world cultural heritage, Serbia and World – Mirror of Times, International Editon, Belgrade 2006, 117 – 122.
 • Viminacijum – daljinska detekcija i GIS (Viminacium – Remote Sensing and GIS), Arheologija i prirodne nauke (Archaeology and Sciences), Vol 1, Centar za nove tehnologije Viminacium – Arheološki institut Beograd, Beograd 2006,
 • Primena georadara u istraživanjima rimskog akvedukta na Viminacijumu (Application of Ground Penetrating Radar- GPR During Excavations of Roman Aqueduct in Viminacium), Arheologija i prirodne nauke (Archaeology and Sciences), Vol 1, Centar za nove tehnologije – Arheološki institut Beograd, Beograd 2006, 37-46.
 • Primena holografske interferometrije i skenirajuće elektronske mikroskopije u ispitivanju materijala predmeta kulturne baštine (Application of Holographic Interferometry and Scanning Electronic Microscopy in Examining Materials of the Cultural Heritage Objects), Arheologija i prirodne nauke (Archaeology and Sciences), Vol 1, Centar za nove tehnologije – Arheološki institut Beograd, Beograd 2006, 127-136.
 • Kartiranje rimskog akvedukta na Viminacijumu uz pomoć globalnog sistema za pozicioniranje (GPS) Mapping of the Roman Aqueduct at Viminacium using Global Positioning System (GPS), Arheologija i prirodne nauke (Archaeology and Sciences), Vol 2, Centar za nove tehnologije – Arheološki institut Beograd, Beograd 2006, 7-20.
 • Primena vr panorama u vizuelizaciji kulturnog nasleđa na interaktivnom cd rom-u “Viminacium lumen meum” (Application of VR Panoramas in visuelisation of Cultural Heritage – “Viminacium lumen meum”interactive CD-ROM), Arheologija i prirodne nauke (Archaeology and Sciences), Vol 2, Centar za nove tehnologije – Arheološki institut Beograd, Beograd 2006, 97-104
 • PANDORA – Ekspertni sistem za datiranje iskopina PANDORA – Experts system for dating artifacts, Arheologija i prirodne nauke (Archaeology and Sciences), Vol 2, Centar za nove tehnologije – Arheološki institut Beograd, Beograd 2006, 105-120
 • Identifikacija arheoloških materijala laserom pomoću komparativne analize ekvivalentnih osnova Identifying Archaeological Materials Using Laser, Arheologija i prirodne nauke (Archaeology and Sciences), Vol 2, Centar za nove tehnologije – Arheološki institut Beograd, Beograd 2006, 121-128

 

2007

Monografije:

 • The Paintings of Viminacium, Die Malkunst Viminaciums (Slikarstvo Viminacijuma), Center for New Technologies, Beograd 2007
 • Itinerari degli imperatori romani in Serbia, Center for New Technologies Viminacium, Beograd

 

Katalozi:

 • Viminacium Lumen meum 2007, Archaeological Institute Beograd – CNT Viminacium Beograd 2007

 

Članci:

 • Identifikacija arheoloških materijala laserom pomoću komparativne analize ekvivalentnih osnova, Arheologija i prirodne nauke 2, 2007: 121-128

 

2008

Monografije:

 • Romanum Serbiae auf dem kulturweg der Römischen Kaiser in Serbien, Center for New Technologies Viminacium, Beograd
 • Itinerarium Romanum Serbiae, Multimedijalni DVD, Beograd 2008

 Katalozi:

 • Viminacium 2009/10; Viminacium lumen meum, Archaeological Institute Beograd – CNT Viminacium Beograd 2008
 • Danvbivs Antiquitates romanae, Rimsko graditeljstvo i veštine, Beograd 2008

 Članci:

 • The recent discovery of temple complex at Viminacium – XVII međunarodni kongres klasične arheologije AIAC „Meetings between cultures in the ancient Mediterranean”, 22-26 septembar 2008, Rim.
 • Cultural Heritage in Serbia, The 32nd Session of the World Heritage Committee – Final Confirmation, Quebec City, Canada 2008 446-462.

 

2009

Monografije:

 • Road of Roman Emperors In Serbia, Center for New Technologies Viminacium, Beograd 2009
 • Viminacium Više Grobalja – Tom 2, Beograd 2009.

Katalozi:

 • Viminacium 2010/11, Beograd 2009,

Članci:

 • Cremation burials at Viminacium (I-III c. AD.), Funerary Practices in Central and Eastern Europe (10th c BC – 3rd c. AD), Brăila – Braşov 2008, 109-118. – Bringing to Life the Ancient City of Viminacium on the Danube, ed. Nigel Mills, Presenting the Romans, Boydell Press, Woodbridge 2013, 65-73
 • Use of GIS with Multidisciplinary Surveys of a Roman City and Military Camp: Viminacium, Theoretical Roman Archaeology Conference, April 2009, Ann Arbor, University of Michigan, USA

 

2010

Katalozi:

 • Viminacium 2010; Viminacium lumen meum, Beograd 2010.

Članci:

 • Arheološki park Viminacijum – turistička atrakcija, Unapređenje turizma kao faktor razvoja privrede republike Srbije, Beograd 2010, 423-430.
 • Cemetery as a battlefield. Weapon finds from Viminacium cemetaries XVI ROMEC (The Roman Military Equipment Conference), Xantener Berichte 16, 2009, 107-123
 • Knives and Daggers in Graves from Viminacium XVII Romec (The Roman Military Equipment Conference), Zagreb 24-27 maj 2010

 

2011

Monografije:

 • Održivi razvoj turizma u Evropskoj uniji i Srbiji (koautor), Posebno izdanje IAUS br 67, Beograd 2011.

 

Katalozi:

 • Fasti Romanae MMDCCLXIV AVG, Viminacium lumen meum, Beograd 2011.
 • Roman fashion MMDCCLXIV AVG, Beograd 2011

 

2012

Katalozi:

 • Fasti Romanae MMDCCLXV AVG, Viminacium lumen meum, Beograd 2012.
 • Cotidie Vita MMDCCLXV AVG, Beograd 2012.

 

2013

Katalozi:

 • Mammoths of Viminacium, Beograd 2013.
 • Fasti Romanae MMDCCLXVI AVG, Viminacium lumen meum, Beograd 2013.

 

2014

Katalozi:

 • ROMAN Limes in Serbia, 2014, Arheološki institut, Beograd 2014.
 • Viminacium, Fasti Romanae MMDCCLXVII AVG, 2015/2016 (M41), 2014, Centar za nove tehnologije, Arheološki institut, Beograd 164
 •  Imperatores Romani Pannonia, Moesia, Dacia et Dardania, 2014, Centar za nove tehnologije, Arheološki institut, Beograd 2014

 Članci:

 • Exposing mammoths: From loess research discovery to public palaeontological park Quaternary International 2014, International Union for Quaternary Research, 1040-6182
 • Danube River Fleet and Viminacium as its Base Bridging the Danube, Roman Occupation and Interaction along the Middle Danube Valley, 1st-5th c. AD, West University Timișoara, Abstractbook, Temišvar, 2014, Rumunija
 • Remains of mammoths, horses and deer from the Late Middle Pleistocene loess deposits at Nosak (Drmno coal pit), Kostolac Basin, NE Serbia VIth International Conference on Mammoths and their Relatives. S.A.S.G., Special Volume 102 Aristotle University of Thessaloniki, Scientific Annals of, Grevena, Grčka,
 • Roman Legionary fort Viminacium – Multidisciplinary Research, 40th International Symposium on Archaeometry | ISA 2014 Getty Conservation Institute, Cotsen Institute of Archaeology, University of California Los Angeles, Angeles, California, USA, 2014
  Photogrametry and Visualization of the Viminacium 40th International Symposium on Archaeometry | ISA 2014 Getty Conservation Institute, Cotsen Institute of Archaeology, University of California Los Angeles, Angeles, California, USA, 2014
 • Pre-feasibility study Itinerarium Romanum Serbiae, Arheologija i prirodne nauke 2014, Arheologija i prirodne nauke 9, Centar za nove tehnologije, Arheološki institute, 9-35

 

2015

Monografije:

 • Antropološka kolekcija Viminacium i nekropola Pećine, Centar za nove tehnologije, Arheološki institut, posebna izdanja 7, Beograd 2015

Katalozi:

 • Viminacium, Fasti Romanae MMDCCLXVIII AVG, 2015/2016, 2015, Centar za nove tehnologije, Arheološki institut, Beograd 164

Članci:

 • The latest steppe mammoths (Mammuthus trogontherii (Pohlig) and associated fauna on the Late Middle Pleistocene steppe at Nosak, Kostolac Basin, Northeastern Serbia, Quaternary International, (2015), vol. 379, 14-27
 • Exposing mammoths: From loess research discovery to public palaeontological park, Quaternary International (2015), vol. 372, 142-150
 • Age of Mammuthus trogontherii from Kostolac, Serbia, and entry of megaherbivores into Europe during the Late Matuyamaclimate revolution, Quaternary Research, (2015), Elsevier, XXX, 1-9
 • Eastern Necropolis of Viminacium – Latest Excavations, LIMES XXII, Proceeding of 22nd Internatinal Congress of Roman Frontier Studies Ruse, National Institute of Archaeology and Museum, NIAM –BAS, 42, Bugarska, 681-686
 • Viminacium – Cemeteries and Burial Locations during the Great Migration Period, Arheologija i prirodne nauke 10 (2014), Beograd 2015.

 

2016

 Katalozi:

 • Viminacium Fasti Romane MMDCCLXIX A.V.G, Center for New Technology, Viminacium- Institute for Archaeology, Belgrade. 2016, p. 171.

 

Članci:

 • Archaeological park of Viminacium: Beautifying a Community with Cultural Heritage, 106-126.

 

2017

Monografije:

 • Viminacium (Moesia Superior) – Roman City and Legionary Fort (investigation 2000-2016. Arheološki institut Beograd – CNT Viminacium, Beograd 2017 (u pripremi za štampu)
 • Late Roman and Early Byzantine Fortress – Ušće Slatinske reke and Ljubičevac Arheološki institut Beograd – CNT Viminacium, Beograd 2017 (u pripremi za štampu)
 • Roman Lamps from Viminacium (Moesia Superior), Arheološki institut Beograd – CNT Viminacium, Beograd 2017 (u pripremi za štampu)

 

Katalozi:

 • Viminacium Fasti Romane MMDCCLXX A.V.G, Center for New Technology, Viminacium- Institut for Archaeology, Belgrade.2017, p. 164.

 

Članci:

 • M. Korać, M. Ricl, – New Greek and Latin Inscriptions from Viminacium, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, Institut für Altertumskunde, Vol. 200, Universität zu Köln, 2017.
 • S. Ferjančić, M. Korać, M. Ricl – New Gold and Silver Amulets from Moesia Superior, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, Institut für Altertumskunde, Vol. 200, Universität zu Köln, 2017.

* * *