Vladimir Miletić

Arheološki institut
Kneza Mihaila 35/IV
11000 Beograd
Srbija
Tel. +381 11 3282 081, 2637 191
Faks +381 11 2180 189
miletic.vladimir@gmail.com
www.viminacium.org.rs

projekat: Viminacijum, rimski grad i legijski vojni logor

 

Obrazovanje:

Rudarsko-geloški fakultet, Departman za geofiziku, dipl.ing.geofizike

 

Zaposlenje:

 • 2003- Centar za nove tehnologije
 • 2001-2003   Centar za geofizička istraživanja
 • 1999-2001   Federalni Geomagnetski Institut
 • 1994-1999   Beogradski Univerzitet, Departman za geofiziku

 

Najvažnija učešća na iskopavanjima:

 • Kompleksna geofizička istraživanja na lokalitetu Viminacijum (2001-2011)
 • 3D skeniranje i geomagnetska istraživanja na lokalitetu Bapska (Hrvatska)(2010)
 • Geomagnetska istraživanja na lokalitetu Stubline, Obrenovac (2008,2009,2010)
 • Geomagnetska istraživanja lokaliteta Sajlovo, Novi Sad (2010)
 • Geofizička istraživanja na lokalitetu “Municipium S” Pljevlja, Crna Gora (2008)
 • Georadarska istraživanja oštećenih objekata – Hilandar (2008)
 • 3D skeniranje Pećke Patrijaršije (2008)
 • Geofizička istraživanja lokaliteta Crkvine, Mali Borak i Jaričište – Kolubara (2007-2009)
 • Georadarska i geoelektrična istraživanja kompleksa Carske palate u Sirmijumu – S.Mitrovica (2006)
 • Kompleksna geofizička istraživanja na Beogradskoj tvrđavi (2006)
 • Geofizička istraživanja na lokalitetu Monastiraki (Krit, Grčka)  (2003)

 

Oblasti naučnog istraživanja:

Geofizika, Arheologija, Geodezija,

 

BIBLIOGRAFIJA

Miletić, V., Miletić, J., 2006: Pregled georadarskih istraživanja Gornjeg i Donjeg grada Beogradske tvrđave, Arheologija i prirodne nauke Vol.4

Korać, M., Miletić, V., 2006: Primena georadara u arheologiji, Simpozijum o digitalizaciji nacionalne baštine.

Korać, M., Blagojević, M., Miletić, V., Miletić, J., 2004: Geofizička istraživanja na arheološkom lokalitetu Viminacium, Starinar.

Miletić, V., Ninkov,T., 2003: Primena georadarske metode u detekciji podzemne infrastrukture, Sabor geodeta Srbije.

Sretenovic, B., Miletic, V., Djordjevic, J., 1997: Application of GPR Methods for Detection and Inspection of Underground Infrastructures and Structures in Urban Environment. II Conference: Underground space in Development of Belgrade, Belgrade, pp. 317-325.

– See more at: http://www.ai.ac.rs/istrazivacki_projekti?K=7&ID=71#sthash.YlFOooT8.dpuf