mladen

Mladen Jovičić M.A.

Zvanje: istraživač saradnik

Arheološki institut
Kneza Mihaila 35/IV
11000 Beograd
Srbija
Tel. +381 11 3282 081, 2637 191
Faks +381 11 2180 189
mladen jovicic@yahoo.com

Projekat IRS – Viminacijum, rimski grad i legijski vojni logor – istraživanje materijalne i duhovne kulture, stanovništva, primenom najsavremenih tehnologija daljinske detekcije, geofizike, GIS-a, digitalizacije i 3D vizualizacije (III 47018); rukovodilac dr Miomir Korać

www.viminacium.org.rs

Obrazovanje:

 • godine diplomirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu sa temom ,,Orijentalni kultovi na Viminacijumu“.
 • 2011. godine završio master studije na Filozofskom fakultetu u Beogradu sa temom ,,Vile rustike na teritoriji Viminacijuma“.
 • godine upisao doktorske studije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, naziv doktorske teze: ,,Antički žrvnjevi iz rimskih provincija na tlu Srbije”

 

Stručna usavršavanja: /

 

Zaposlenje: od januara 2010. godine zaposlen je u Arheološkom institutu

 

Stipendije i nagrade: 2008-2009. stipendista Republičke fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka.
Najvažnija učešća na iskopavanjima:

 

 

Oblasti naučnog istraživanja:

 • vile rustike
 • antička poljoprivreda
 • žrvnjevi
 • poreklo i upotreba sirovina

Jezici: engleski.

 

Najpoznatiji kongresi, učešća, članstva:

 

2014. – XXXVII Godišnji skup Srpskog arheološkog društva, Kragujevac, sa radom:  Rimska ciglarska peć sa istočne nekropole Viminacijuma, u saradnji sa B. Milovanović.

2014. – VIth International Conference on Mammoths and their Relatives. Grevena – Siatista, Grčka, sa radom: Remains of mammoths, horses and deer from the Late Middle Pleistocene loess deposits at Nosak (Drmno coal pit), Kostolac Basin, NE Serbia, u saradnji sa V. Dimitrijević, M. Korać, N. Mrđić, M. Blekvel.

 

 1. 10th International Conference on Archaeological Prospection, Beč (Austrija), sa radom: Roman villas in the vicinity of Viminacium, u saradnji sa M. Korać, N. Mrđić.

 

 1. XXXVI Godišnji skup Srpskog arheološkog društva, Novi Sad, sa radom: Sahrana psa sa dva žižka sa južne nekropole Viminacijuma, u saradnji sa S. Bogdanović.

 

 1. 2013.Godišnji skup Arheološkog instituta, Viminacijum (Srbija), sa radom:

Istraživanja antičkih vila rustika na lokalitetu Nad Klepečkom tokom 2012. i 2013. godine.

 

 1. XXII International Limes Congress, Ruse (Bugarska), sa radom: A Passage to the Underworld? Dog Burials from the Cemeteries of the Roman City of Viminacium (Serbia), u saradnji sa S. Bogdanović.

 

 1. IV International Congress of the International Lychnological Association, Ptuj (Slovenija), sa radom: Contribution to the cult of Bacchus on Viminacium- terracota lamps with relief depictions of the mask, thyrsus and syrinx, u saradnji sa Lj. Jevtović.

 

 1. Godišnji skup Arheološkog instituta, Viminacijum (Srbija), sa radom: Istraživanje antičkog naselja na lokalitetu Nad Klepečkom u 2011. godini.

 

 1. – ROMEC XVII – The Roman Military Equipment Conference, Zagreb (Hrvatska), sa radom: Cult of Jupiter Dolichenus at the Serbian part of the Limes in Moesia Superior and Pannonia Inferior.

 

 1. Godišnji skup Arheološkog instituta, Viminacijum (Srbija), sa radom:

Istraživanja lokaliteta Nad Klepečkom 2010. godine.

 

Bibliografija:

 

 1. Redžić, M. Jovičić, S. Pantelić, Unpublished grave-goods of belt-sets with ringshaped buckles from Viminacium, Arheologija i prirodne nauke 9 (2013), Beograd 2014, 37-42.

 

 1. Tomić, S. B. Marković, M. Korać, N. Mrđić, T. A. Hose, Dj. A. Vasiljević, M. Jovičić, M. B. Gavrilov, Exposing mammoths: From loess research discovery to public palaeontological palaeontological park, palaeontological park, Quaternary International (2014), http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2014.12.026

 

 1. Jovičić, S. Redžić, Istraživanje antičke vile rustike na lokalitetu Nad Klepečkom (Viminacijum) u 2013. godini, u: D. Antonović, (ur.) Arheologija u Srbiji: projekti Arheološkog instituta u 2013. godini, Beograd 2014, 54-59.

 

 1. Mrđić, M. Jovičić, Nalaz mamuta na lokalitetu Nosak, u: D. Antonović, S. Golubović, V. Bikić (ur.) Arheologija u Srbiji, projekti Arheološkog instituta u 2012. godini, Beograd 2014, 54-57.

 

 1. Redžić, M. Jovičić, I. Danković, Iskopavanja na lokalitetu Nad Klepečkom (Viminacijum), u: D. Antonović, S. Golubović, V. Bikić (ur.) Arheologija u Srbiji: projekti Arheološkog instituta u 2012. godini, Beograd 2014, 62-65.

 

 1. Redžić, M. Jovičić, I. Danković, Dve novoistražene vile rustike sa Viminacijuma – istraživanja na lokalitetitima Nad Klepečkom i Rit u toku 2011/2012. godine, u: D. Antonović, S. Golubović, V. Bikić (ur.) Arheologija u Srbiji: projekti Arheološkog instituta u 2012. godini, Beograd 2014, 66-69.

 

 1. Jovičić, Cult of Jupiter Dolichenus along the Serbian part of the Limes in Moesia Superior and Pannonia Inferior, in: Proceedings of the XVIIth Roman Military Equipment Conference – Weapons and Military Equipment in a Funerary Contex, Zagreb 2013, 537-548.

 

 1. Mrđić, M. Jovičić, M. Korać, Roman Villas in the Vicinity of Viminacium, in: Archaeological Prospection, Proceedings of the 10th Internation Conference, Viena 2013, 272-273.

 

 1. Jovičić, S. Redžić, Late Roman Villa on the Site Livade kod Ćuprije – A Contribution to the Study of Villae Rusticae in the Vicinity of Viminacium, Arheologija i prirodne nauke 7 (2011), Beograd 2012, 369-386.

 

Mrđić N., Jovičić M., Istraživanje antičkog naselja na lokalitetu Nad Klepečkom u 2011. godini. u: V. Bikić, S. Golubović, D. Antonović (ur.) Arheologija u Srbiji: projekti Arheoloskog instituta u 2011. godini, Beograd 2012, 50 – 53.

 

Redžić, S., Jovičić, M, Unpublished Finds of Roman Fibulas from the Territory of Viminacium, Arheologija i prirodne nauke 6 (2010), Beograd 2011, 49-61.

 

Članstva:

 

Od 2012. godine član organizacije ILA (International Lychnological Association).

Od 2012. godine član Srpskog arheološkog društva.