miticm

Milica Marjanović

Zvanje:  istraživač saradnik

Arheološki institut
Kneza Mihaila 35/IV
11000 Beograd
Srbija
Tel. +381 11 3282 081, 2637 191
Faks +381 11 2180 189
E-mail: milicamitic87@yahoo.com

Projekat IRS – Viminacijum, rimski grad i legijski vojni logor – istraživanje materijalne i duhovne kulture stanovništva, primenom najsavremenijih tehnologija daljinske detekcije,  geofizike, GIS-a, digitalizacije i 3D vizuelizacije (III 47018); rukovodilac dr Miomir Korać.

www.viminacium.org.rs

 

Obrazovanje:

2014. upisane doktorske studije arheologije, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za arheologiju

2012 – 2014. diplomske akademske – master studije arheologije, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za arheologiju; odbranjena master teza sa temom: „Žene i limes: nakit u rimskim utvrđenjima na Đerdapu“ (mentor: doc. dr Miroslav Vujović)

2006 – 2012. osnovne akademske studije arheologije, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za arheologiju; odbranjen završni rad sa temom: „Severoistočna kula rimskog utvrđenja na lokalitetu Horreum Margi“ (mentor: doc. dr Miroslav Vujović)

 

 

Stručna usavršavanja:

2008 – 2009. osnovni kurs konzervacije keramike u Centru za konzervaciju „DIANA“,  Narodni muzej Beograd (sada: Centralni institut za konzervaciju – CIK)

 

Zaposlenje:

Od  2015. godine u Arheološkom institutu u Beogradu

 

Stipendije i nagrade:

2013. stipendija grada Niša za studente master studija

2009 – 2012. stipendija grada Niša za studente osnovnih akademskih studija

 

Najvažnija učešća na iskopavanjima:

2015. Viminacium, južne nekropole, amfiteatar.

2014. Begov most – Staničenje

2013., 2014. Timacum Minus, Ravna, Knjaževac, nekropola Slog

2013. Medijana, Niš (obrada keramičkog materijala i izrada dokumentacije)

2013. Jagodin – mala, Niš

2011 – 2012. Timacum Minus, Ravna, Knjaževac (obrada keramičkog materijala sa utvrđenja)

2011. Davidovac – Jugozapad (Gradište),

2009. 2010. Bubanj, Novo Selo, Niš

 

Oblasti naučnog istraživanja:

Materijalna i duhovna kultura rimskog perioda

Rimsko – provincijska arheologija

Romanizacija

Rimski limes na Dunavu

Rimska vojska

 

Dodatna angažovanja:

2008. mlađi saradnik na letnjem i jesenjem seminaru arheologije u Istraživačkoj stanici Petnica, Valjevo; rad sa polaznicima seminara i mentorstvo pri izradi istraživačkih radova

 

Javna predavanja:

30.10.2014. Rimska grnčarija sa arheološkog nalazišta Timacum Minus, Galerija Zavičajnog muzeja Knjaževac

 

Jezici:

engleski jezik: čitanje, pisanje, govor – viši napredni nivo

francuski jezik: čitanje, pisanje, govor – početni nivo