ljuba

Ljubomir Jevtović

Naučno zvanje: istraživač pripravnik

Arheološki institut Beograd
Kneza Mihaila 35/IV,
11000 Beograd
Srbija
Tel. +381(0)113282 081, 2637191
Faks +381(0)112180189
Mob. +381(0)63 1811 653
E-mail. jevtoviclj@gmail.com

www.ai.sanu.ac.rs

www.viminacium.org.rs

Projekat IRS – Viminacijum, rimski grad i legijski vojni logor – istraživanje materijalne i duhovne kulture stanovništva, primenom najsavremenijih tehnologija daljinske detekcije,  geofizike, GIS-a, digitalizacije i 3D vizuelizacije (III 47018); rukovodilac dr Miomir Korać.

 

Obrazovanje:

2011. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu odbranio diplomski rad na temu: ,,Cursus honorum pripadnika VII Klaudijeve legije od II do IV veka”.

2012. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu odbranio master rad na temu: ,,Nalazi opeka sa pečatom VII Klaudijeve legije na teritoriji provincije Gornje Mezije”.

2013. godine upisao doktorske studije na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

 

Zaposlenje:

2013. godine zaposlen u Arheološkom institutu u Beogradu.

 

Najvažnija učešća na iskopavanjima:

2009. godine: Singidunum

Od 2008. godine: Viminacijum

 

Oblasti naučnog istraživanja:

Rimska vojska, Antička epigrafika, proizvodnja opeka, Rimsko-provincijska arheologija, rimski limes na Dunavu.

 

Jezici:

Engleski, francuski.

 

Najpoznatiji kongresi, učešća, članstva:

Godišnji skup Arheološkog instituta: Rezultati istraživanja Arheološkog instituta u 2012-2013. godini – Viminacijum, 27. novembar 2013.

IV International Congress of the International Lychnological Association – Ptuj, Slovenia 15-19. May 2012.