Ivana2

Ivana Kosanović

Zvanje:  istraživač saradnik
Arheološki institut
Kneza Mihaila 35/IV
11000 Beograd
Srbija
E-mail: ivana.kosanovic@yahoo.com

Projekat: IRS – Viminacijum, rimski grad i legijski vojni logor – istraživanje materijalne i duhovne kulture, stanovništva, primenom najsavremenijih tehnologija daljinske detekcije, geofizike, GIS-a, digitalizacije i 3D vizualizacije – 47018. Arheološki lokalitet: Viminacium.

Obrazovanje

2014/2015. upisala doktorske akademske studije na Filozofskom fakultetu u Beogradu

  1. godine odbranila master rad na temu Epigrafske formule na rimskom nakitu i pojasnim garniturama sa teritorije Srbije (mentor: doc. dr Miroslav Vujović)
  2. godine odbranila diplomski rad na temu Rimske vojničke diplome sa teritorije Srbije (mentor: doc. dr Miroslav Vujović)

Zaposlenje

Od 2015. godine zaposlena u Arheološkom institutu u Beogradu

Stipendije i nagrade

2012/2013. stipendista Fonda za mlade talente Dositeja, Ministarstvo omladine i sporta, Republika Srbija

2011/2012. i 2010/2011. stipendista Republičke fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka Srbije, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Republika Srbija

2009/2010. stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Republika Srbija

  1. dobitnica nagrade Filozofskog fakulteta najboljim studentima završne godine studija, za Odeljenje za arheologiju – generacija 2008.
  2. dobitnica nagrade najboljim studentima završnih godina studija grada Pančeva

 

Najvažnija učešća na iskopavanjima

  1. Bela Palanka
  2. Židovar
  3. Otilovići kod Pljevalja

 

Oblasti naučnog istraživanja

Arheologija rimskih provincija na Balkanu

Rimski limes na Dunavu

Materijalna  i duhovna kultura rimskog perioda na tlu Srbije

Antička epigrafika i numizmatika

 

Jezici

Engleski, nemački, španski