Ivan Bogdanovic

Ivan Bogdanović

Naučno zvanje: istraživač saradnik

Arheološki institut
Kneza Mihaila 35/IV
11000 Beograd
Srbija
Tel. +381 11 3282 081, 2637 191
Faks +381 11 2180 189
E-mail: leshicka@gmail.com

www.ai.ac.rs

www.viminacium.org.rs

Projekat IRS – Viminacijum, rimski grad i legijski vojni logor – istraživanje materijalne i duhovne kulture stanovništva, primenom najsavremenijih tehnologija daljinske detekcije,  geofizike, GIS-a, digitalizacije i 3D vizuelizacije (III 47018); rukovodilac dr Miomir Korać.


 

Obrazovanje:

2009. godine diplomirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu

2010. godine upisao doktorske studije na Filozofskom fakultetu u Beogradu: tema doktorske disertacije je “Izgradnja rimskog amfiteatra na primeru Viminacijuma“. Tema je prihvaćena na Nastavno-naučnom veću Filozofskog fakulteta u Beogradu 28.06.2012.

 

Zaposlenje:

2010. zaposlen u Arheološkom institutu

 

Najvažnija učešća na iskopavanjima:

 • 2007-2010. Viminacijum
 • 2006. Beogradska tvrđava
 • 2005. Horgoš
 • 2005. Čurug
 • 2003. Beogradska tvrđava
 • 2001-2002. Čurug

 

Oblasti naučnog istraživanja:

 • antička arhitektura
 • rimski limes na Dunavu
 • antički objekti spektakla
 • primena geofizike u arheologiji

 

Jezici:

engleski, ruski

 

Najpoznatiji kongresi, učešća, članstva:

 • XVII ROman Military Equipment Conference, Zagreb (Croatia)
 • Godišnji skup Arheološkog instituta: Rezultati istraživanja Arheološkog instituta u 2011. godini – Viminacijum, 28. mart 2012.
 • Godišnji skup Arheološkog instituta: Rezultati istraživanja Arheološkog instituta u 2010. godini – Viminacijum, 16. decembar 2010.
 • XXII International Limes Congress 2012 – Ruse, Bulgaria, 6-11. September 2012.
 • IV International Congress of the International Lychnological Association – Ptuj, Slovenia 15-19. May 2012.
 • XXII International Limes Congress 2012 – Ruse, Bulgaria, 6-11. September 2012.
 • IV International Congress of the International Lychnological Association – Ptuj, Slovenia 15-19. May 2012.

 

BIBLIOGRAFIJA

 • Bogdanović, I. 2010. Rezultati arheološko-geofizičkih istraživanja na lokalitetu Kod Koraba (istočna nekropola Viminacijuma), Arheologija i prirodne nauke 5, 83-109.
 • Nikolić, S. i Bogdanović, I., Istraživanja viminacijumskog amfiteatra u toku 2011. godine, Arheologija u Srbiji: projekti Arheološkog instituta u 2011. godini, 2012, 42–45.
 • Rogić, D. i Bogdanović, I., Slikana dekoracija zida arene amfiteatra u Viminacijumu, Arheologija u Srbiji: projekti Arheološkog instituta u 2011. godini, 2012, 46–49.
 • Nikolić, E. i Bogdanović, I., Proučavanje maltera iz viminacijumskog amfiteatra kao osnova za njegovu buduću konzervaciju i restauraciju, Arheologija u Srbiji: projekti Arheološkog instituta u 2011. godini, 2012, 58–61.