Ilija Mikic

Ilija Mikić

Zvanje: MA istraživač pripravnik

Arheološki institut
Kneza Mihaila 35/IV
11000 Beograd
Srbija
Tel. +381 11 3282 081, 2637 191
Faks +381 11 2180 189
mikicilija82@gmail.com

Projekat IRS – Viminacijum, rimski grad i legijski vojni logor – istraživanje materijalne i duhovne kulture stanovništva, primenom najsavremenijih tehnologija daljinske detekcije, geofizike, GIS-a, digitalizacije i 3D vizuelizacije (III 47018); rukovodilac dr Miomir Korać.

www.viminacium.org.rs

 

Obrazovanje:

Diplomirani arheolog

Filozofski fakultet Beograd, diplomske akademske multidisciplinarne studije antropologije-master fizičke antropologije

 

Stručna usavršavanja:

Statssamlung für anthropologie und paläoanatomie München, decembar 2005., i april 2008.

 

Zaposlenje:

Arheološki institut Beograd

 

Najvažnija učešća na iskopavanjima:

Hadži-Prodanova pećina 2003., 2004.,

Vimincijum 2005., 2008.,

Majdan 2007.,

Verušić 2008.

 

Oblasti naučnog istraživanja:

Fizička antropologija

 

Jezici:

Engleski

 

BIBLIOGRAFIJA

Mikić, I. 2008. Kratak osvrt na pagansku grobnicu G-2624 antičkog Viminacijuma, Arheologija i prirodne nauke 3.

Mikić, I, Korać, N. Medieval Cemeteries by the Zavojsko Lake near Pirot – Paleodemographic and Paleopatologic Analysis, Arheologija i prirodne nauke 6/2010, Beograd 2011, 211-230.

Mikić, I. Epigenetic Test on Medieval Skulls from Vinča, Arheologija i prirodne nauke 6/2010, Beograd 2011, 199-210.

Mikić, I.: Kratak osvrt na pagansku grobnicu G-2624 antičkog Viminacijuma, Arheologija i prirodne nauke br. 3., Beograd 2008, 37-43.

Mikić, I. Korać, N.: Medieval Cemetries by the Zavojsko Lake near Pirot-Paleodemographic Analysis, Arheologija i prirodne nauke 6, Beograd 2011, 211-230.

Mikić, I.: Epigenetic test on Medieval Skulls from Vinča, Arheologija i prirodne nauke 6, Beograd 2010, 199-210.

Mikić, I., Korać, N.: Viminacium The Pećine necropolis-skeletons around Late Anticque Buildings “A“ and “B, Arheologija i prirodne nauke 7, Beograd 2011, 185-199.

Korać, N., Mikić, I.: Finds of Causa Mortis on the Skeletons at Viminacium in Context of Amphitheatre Discovery, Arheologija i prirodne nauke 7, Beograd 2011, 339-353.

Mikić, I., Korać, N.: VIMINACIUM-EXPIRIENCES WITH HUMAN OSTEOLOGICAL MATERIAL, Arheologija i prirodne nauke 9,  Beograd 2013, 87-94.

Kiričenko, D., A., Mikič, I.: Slučai trepanacii čerepa s teritorii romskogo mavzoleя III-IV v.v. g. Viminaciй, Aktualъnaя arheologiя 2., Arheologiя v sovremenom mire: v kontakte i v konflikte, Rossiйskaя Akademiя Nauk, Institut istorii materialъnoй kulъturы, Sankt Peterburg 2014., 80-85.

Mikič, I. : Istoriя issledovaniй nekropoleй ViminaciumaIII Meždunarodnaя konferenciя molodыh učenыh, Novыe materialы i metodы arheologičeskogo issledovaniя, Rossiйskaя Akademiя Nauk, Institut arheologii, Moskva 2015, 145-148.