Bebina-za sajt - UNOS

Bebina Milovanović

Zvanje: doktor nauka, naučni saradnik

Arheološki institut
Kneza Mihaila 35/IV
11000 Beograd
Srbija
Tel. +381 11 3282 081, 2637 191
Faks +381 11 2180 189
bebina27@yahoo.com

Projekat IRS – Viminacijum, rimski grad i legijski vojni logor – istraživanje materijalne i duhovne kulture stanovništva, primenom najsavremenijih tehnologija daljinske detekcije,  geofizike, GIS-a, digitalizacije i 3D vizuelizacije (III 47018); rukovodilac dr Miomir Korać.

www.viminacium.org.rs

 

Obrazovanje

(1999) Diplomirala na Katedri za klasičnu arheologiju – Filozofski fakultet u Beogradu

(2005) Magistratura – Filozofski fakultet u Beogradu

(2008) Doktorat – Filozofski fakultet u Beogradu

 

Stručna usavršavanja  

(2001) polaganje državnog ispita i sticanje zvanja kustosa u Narodnom muzeju u Beogradu

 

Zaposlenje

(2000–2001) pripravnički staž u Narodnom muzeju u Požarevcu

(2002) Arheološki institut u Beogradu

 

Najvažnija učešća na iskopavanjima

Arheološka iskopavanja na lokalitetu „Tvrdoš“ u Trebinju (1997–1998. godine) Arheološka iskopavanja na lokalitetu „Ostrvo cveća“ kod Tivta (1998. godine)

Arheološka iskopavanja na lokalitetu „Petrovo polje“ u Trebinju (2000. godine) Arheološka iskopavanja na lokalitetu Viminacijum (od 2001. godine)

 

Rukovođenje terenskim istraživanjem

2003. Viminacijum, lok. Castrum – Porta praetoria (severna kapija logora)

2004–2005. Viminacijum, lok. Terme

2007. Viminacijum, lok. Čair (u saradnji sa dr Snežanom Golubović)

 

Oblasti naučnog istraživanja

Materijalna i duhovna kultura (rimski period)

Religija i kult (rimski period)

 

Jezici

Engleski, osnovno poznavanje francuskog jezika

 

Najpoznatiji kongresi, učešća, članstva

2014

 • Učešće na XXXVII skupštini i godišnjem skupu Srpskog arheološkog društva, Kragujevac od 9. do 11. oktobra 2014. godine, sa radom „Rimska ciglarska peć sa istočne nekropole Viminacijuma“ u saradnji sa  M. Jovičićem.

2013

 • Učešće na međunarodnoj konferenciji: Conference of AIPMA (International Association for the Study of Ancient Mural painting) u Atini  od 16. Do 20 septembra 2013 sa radom “Wall Painting in the Context of Multiple Renewal of Viminacium Thermae.” U saradnji sa D. Rogić i E. Nikolić.
 • Učešće na Savetovanju – Održivi razvoj grada Požarevca i energetskog kompleksa Kostolac u Kostolcu, maj 2013., sa referatom „Upotreba olova u antici kroz arheološki materijal Viminacijuma.
2012
 • Savetovanje  –  održivi razvoj grada Požarevca i energetskog kompleksa Kostolac, Zbornik radova, Kostolac, 25. april 2012. Sa  referatom: »Turističke mogućnosti arheološkog nalazišta Viminacijum«.

2010.

 • ROMEC XVI – The Roman Military Equipment Conference, Загреб (Хрватска), са радом: “Soldiers, medals and military insignia on tombstones from Viminacium“.
 • Промотивно предавање у Задужбини Илије М. Коларца (Београд), са радом  „Накит и мода у Виминацијуму – светлости велеграда“.

2008.

 • XVII међународни конгрес класичне археологије AIAC “Meetings between cultures in the ancient Mediterranean“, Rim (Italijа), са радом: “ The motive of the she-wolf with Romul and Rem on the tomb stele of Augustal from Viminacium“.
 • Научни скуп Академије СПЦ за уметност и конзервацију (Београд), са радом: „Неки од античких мотива у хришћанској уметности“.

2003.

 • Међународни симпозијум “Schmuck und tracht der antike im laufe der zeit“, Словачка (Модра Хармонија), са радом: “Earrings, symbols of femininity of Viminaciums women“.
 • Učešće na međunarodnoj konferenciji: Conference of AIPMA (International Association for the Study of Ancient Mural painting) u Atini  od 16. Do 20 septembra 2013.sa radom “Wall Painting in the Context of Multiple Renewal of Viminacium Thermae.” U saradnji sa D. Rogić i E. Nikolić.
 • Učešće na Savetovanju – Održivi razvoj grada Požarevca i energetskog kompleksa Kostolac u Kostolcu, maj 2013., sa referatom „Upotreba olova u antici kroz arheološki materijal Viminacijuma.
 • Učešće na XXXVII skupštini i godišnjem skupu Srpskog arheološkog društva, Kragujevac od 9. do 11. oktobra 2014. godine, sa radom „Rimska ciglarska peć sa istočne nekropole Viminacijuma“ u saradnji sa  M. Jovičićem.

Monografije

Бебина Миловановић, Налази наушница у римским провинцијама на територији Србије, Београд 2007 (магистарска теза).

 

Članci

 • Milovanović, Vegetabilni motivi na nadgrobnim spomenicima iz Viminacijuma, VIMINACIVM 12, Požarevac 2001, 109–134.
 • Milovanović, Earrings, symbols of femininity of Viminaciums women, ANOΔOS – Studies of the Ancient World 3, Trnava, 2003, 131–143.
 • Milovanović, Slučajni nalazi staklenih posuda iz Viminacijuma i okoline, Glasnik SAD 21, Beograd 2005, 293–317.
 • Milovanović, A. Raičković, S. Redžić, Stilsko-tipološke odlike i poreklo formi naušnica rimskog perioda u Srbiji, Arheologija i prirodne nauke 1, Beograd 2006, 61–80.
 • Milovanović, S. Rеdžić, A. Raičković, Krstaste fibule u grobovima viminacijumskih nekropola, Arheologija i prirodne nauke 2, Beograd 2006, 27–45.
 • Milovanović, A. Raičković, S. Rеdžić, Posude sa apliciranim zmijama iz zanatskog centra Viminacijum, Arheologija i prirodne nauke 2, Beograd 2006, 69–76.
 • Milovanović, A. Raičković, Delovi olovnih vodovodnih cevi sa Viminaciujuma, Arheologija i prirodne nauke 3, Beograd 2007, 25–30.
 • Milovanović, D. Rogić, D. Despotović,  Fragmenti zidnog slikarstva sa Termi iz Viminacijuma, Arheologija i prirodne nauke 3, Beograd 2007, 75–81.
 • Milovanović, Simbolika prikazanih životinja na nadgrobnim stelama iz Viminacijuma, Arheologija i prirodne nauke 4, Beograd 2008, 15–25.
 • Milovanović, A. Raičković, Rezultati istraživanja jugozapadnog dela lokaliteta Pirivoj (Viminacijum), Arheologija i prirodne nauke 5, Beograd 2009, 7–29.
 • Milovanović, Neki od hrišćanskih motiva u antičkoj umetnosti, Zbornik radova – Ikonografske studije 2, Beograd 2009, 99-106.
 • Golubović, M. Korać, B. Milovanović, Arheološki park Viminacijum –turistička atrakcija, Turistički imidž Srbije kao faktor razvoja privrede, Prolom Banja 2010, 74–76.
 • Milovanović, N. Mrđić, The She-Wolf Motif with Romulus and Remus on a Tomb Stela of an Augustal from Viminacium, u: Bollettino di Archeоlogia on line, Volume Speciale (The XVII International Congress of Classical Archaeology meetings between Cultures in the Ancient Mediterranean, 22–23 Sept. 2008 in Roma), 90-94. Roma: Ministero per I Beni e le Attivita Culturali, http://151.12.58.75/archeologia/
 • Milovanović, А. Раичковић, Development and Changes in Roman Fashion – Showcase Viminacium, Arheologija i prirodne nauke 6/2010, Београд 2011, 77–108.
 • Milovanović,  Miniature decorative needles from Viminacium, Arheologija i prirodne nauke 7Beograd (2011), Beograd 2012,  167- 171.
 • Milovanović, » Turističke mogućnosti arheološkog nalazišta Viminacijum«, Savetovanje -održivi razvoj grada Požarevca i energetskog kompleksa Kostolac, Zbornik radova, Kostolac 2012, 13-21.
 • B. Milovanović, Soldiers, medals and military insignia on tombstones from Viminacium, VAMZ, 3. s., XLVI (2013), 2014, 159-184.
 • B. Milovanović, A. Raičković Savić, Seal boxes from the Viminacium site, Старинар LXIII, Beograd, 2013, 219-236.
 • B. Milovanović, Upotreba olova u antici kroz arheološki materijal Viminacijuma, Зборник радова по позивуОдрживи развој града Пожаревца и енергетског комплекса Костолац,  Костолац 2013, 14-29.