Angelina

Dr Angelina Raičković Savić

Naučno zvanje: naučni saradnik

Arheološki institut
Kneza Mihaila 35/IV
11000 Beograd
Srbija
Tel. +381 11 3282 081, 2637 191
Faks +381 11 2180 189
E-mail: araickovic@yahoo.com

Projekat IRS – Viminacijum, rimski grad i legijski vojni logor – istraživanje materijalne i duhovne kulture stanovništva, primenom najsavremenijih tehnologija daljinske detekcije,  geofizike, GIS-a, digitalizacije i 3D vizuelizacije (III 47018); rukovodilac dr Miomir Korać.

www.viminacium.org.rs

 

Obrazovanje:

osnovne studije – Filozofski fakultet Beograd, smer arheologija

Postdiplomske studije, magistratura 2005 – Filozofski fakultet Beograd, smer arheologija Teza: Keramičke posude Zanatskog centra iz Viminaciuma.

Doktorske studije 2012 – Teza / PhD Thesis: Keramičke posude iz grobova tipa Mala Kopašnica Sase

 

Zaposlenje:

  1. Arheološki institut

 

Najvažnija učešća na iskopavanjima:

– 1995. Beogradska tvrđava – Singidunum, obrada keramičkog materijala (Arheološki institut)

– 1995. Muzej grada Beograda, lok. Kaluđerske livade kod Surčina, antički lokalitet, obrada keramičkog materijala

– Od 1996. uključena u projekat na lok. Medijana kod Niša, antički lokalitet, obrada keramičkog materijala (Arheološki institut)

– Od 1997. uključena u projekat na lok. Viminacijum kod Kostolca, antički lokalitet, obrada keramičkog materijala (Republički zavod za zaštitu spomenika kulture i Arheološki institut)

– 2000. Zaštitna iskopavanja u Rokovcima – Sombor, srednjevekovni lokalitet (Narodni muzej Sombor)

– 2002. Crkva Sv. Pantelejmona – Niš, obrada keramičkog materijala (Zavod za zaštitu spomenika kulture Niš)

– 2002. Beogradska tvrđava – Donji grad, srednjevekovni lokalitet, iskopavanja (Arheološki institut)

 

Oblasti naučnog istraživanja:

klasična arheologija, rimska keramika, ishrana u antici

 

Jezici:

mađarski, nemački, engleski

 

Najpoznatiji kongresi, učešća, članstva:

1) Scientific Conference: “Tourist Image of Serbia as a Factor of Economic Development”, april 2010

2) XVII Roman Military Equipment Conference: Weapons and Military Equipment in a Funerary Context, maj 2010

3) 27th Congress of the Rei Cretaria Romanae Fautores Late Roman and Early Byzantine Pottery: the end or continuity of the Roman production?, septembar 2010

 

BIBLIOGRAFIJA

2006.

Angelina Raičković, Saša Redžić Keramičke i opekarske peći Viminacijuma- lokacije “Pećine” i “Livade kod Ćuprije”, Arheologija i prirodne nauke 1, Beograd, 2006, 81 – 106.

Saša Redžić, Angelina Raičković, Vladimir Miletić Arheološka istraživanja lokaliteta Stig na osnovu georadarskih ispitivanja, Arheologija i prirodne nauke 1, Beograd, 2006, 47 – 56.

Saša Redžić, Angelina Raičković, Snežana Golubović Hronologija viminacijumskih nekropola u svetlu pronađenih fibula, Arheologija i prirodne nauke 1, Beograd, 2006, 57 – 60.

  1. Milovanović, A. Raičković, S. Redžić, Stilsko-tipološke odlike i poreklo formi naušnica rimskog perioda u Srbiji, Arheologija i prirodne nauke 1, Beograd 2006, 61 – 80.

Angelina Raičković, Saša Redžić, Bebina Milovanović Posude sa apliciranim zmijama iz zanatskog centra sa Viminacijuma, Arheologija i prirodne nauke 2, Beograd, 2006, 69 – 76.

Angelina Raičković, Saša Redžić, Dragana Rogić Terakote sa prostora centra Viminacijuma, Arheologija i prirodne nauke 2, Beograd, 2006, 77 – 86.

Saša Redžić, Angelina Raičković, Bebina Milovanović Krstaste fibule u grobovima viminacijumskih nekropola, Arheologija i prirodne nauke 2, Beograd, 2006, 27 – 46.

2007.

Angelina Raičković Keramičke posude zanatskog centra iz Viminacijuma, Arheologija i prirodne nauke, Posebna izdanja 3, Beograd 2007.

Bebina Milovanović, Angelina Raičković

Delovi olovnih vodovodnih cevi sa Viminacijuma

Arheologija i prirodne nauke 3, Beograd 2007, 25 – 30.

2008.

Snežana Nikolić, Angelina Raičković, Ceramic Balsamaria-Bottles: the Example of Viminacium, Starinar LVI/2006, Beograd 2008, 327 – 336.

2009.

  1. Nikolić, A. Raičković, Prosopomorphic vessels from Moesia Superior, Starinar LVIII, Beograd 2009, 135 – 146.

Angelina Raičković, Sonja Vuković

Keramičarska peć sa istočne nekropole Viminacijuma, Arheologija i prirodne nauke 4, Beograd 2009, 7 – 14.

2010.

Raičković Angelina, Milovanović Bebina

Rezultati istraživanja jugozapadnog dela lokaliteta Pirivoj (Viminacijum), Arheologija i prirodne nauke 5, Beograd 2010, 7 – 56.

Nemanja Mrđić, Angelina Raičković, Saša Redžić, Putevima rimskih imperatora po Srbiji-kulturno nasleđe u službi turizma i održivog razvoja,Unapređenje turizma kao faktor razvoja privrede republike Srbije, Beograd 2010, 444 – 454.

Snežana Golubović, Nemanja Mrđić, Angelina Raičković

Study of Soldiers Burials on the Cemetery of Viminacium, XVII ROMEC (The Roman Military Equipment Conference), Zagreb 2010, 20.

2011.

Angelina Raičković, Bebina Milovanović, Development and Changes in Roman Fashion – Showcase Viminacium, Arheologija i prirodne nauke 6/2010, Beograd 2011, 77 -108.

2012

Raičković Angelina, Late Roman Pottery from Viminacium- Thermae, The excavation of 2004, RCRF, Acta 42, Bonn, 2012, 147-155.

2013

Bebina Milovanović, Angelina Raičković Savić, Seal boxes from the Viminacium site, Starinar LXIII, Beograd 2013, 219-231.

Nemanja Mrđić, Angelina Raičković Savić, Soldiers burials with weapons at Viminacium cemetery, Proceedings of the XVIIth Roman Military Equipment Conference, Weapons and Militay Equipment in a Funerary Context, Zagreb 2013, 117 – 132.

 2014

Angelina Raičković Savić, Food in Roman Britain – Joan P. Alcock, (Arheologija i prirodne nauke 9), Beograd 2014, 219-223.

Miomir Korać, Angelina Raičković Savić, Kulina Romana, Beograd 2014.

2015

Giovanna Marrese Patrizia Tucci, Angelina Raičković Savić, Roman pottery from Viminacium (Serbia, 2nd-3rd centuries AD): compositional characteristics, production and technological aspects, (Arheologija i prirodne nauke 10), Beograd 2015, 9-44.