DSC_7093 - Copy

Ana Mitić

istraživač pripravnik

Arheološki institut, Kneza Mihaila 35/IV, 11000 Beograd

Tel. +381(0)112637191; faks +381(0)112180789

e-mail: anab_88@yahoo.com

Projekat: IRS – Viminacijum, rimski grad i legijski vojni logor – istraživanje materijalne i duhovne kulture, stanovništva, primenom najsavremenijih tehnologija daljinske detekcije, geofizike, GIS-a, digitalizacije i 3D vizualizacije – III 47018, rukovodilac dr Miomir Korać

 

Obrazovanje:

  1. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu, katedri za arheologiju odbranjen završni rad na temu: Pečatni ornamenti na keramičkim posudama sa Viminacijuma tokom antičkog perioda, mentor doc. dr Miroslav Vujović
  2. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu, katedri za arheologiju odbranjen master rad na temu: Rimski bunari na Viminacijumu, mentor vanredni profesor dr Miroslav Vujović
  3. godine upis na doktorske studije arheologije, Filozofski fakultet u Beogradu, katedra za arheologiju, mentor doc. dr Jelena Cvijetić

Zaposlenje:

Od 2018. godine u Arheološkom institutu u Beograd

Najvažnija učešća na iskopavanjima:

Od 2009. godine – Viminacijum

Oblasti naučnog istraživanja:

Rimsko-provincijska arheologija

Rimska materijalna kultura

Rimski keramički materijal

Jezici:

Engleski i francuski jezik

Učešće na konresima:

2012.

– 4th International Congress of the International Lychnological Association (ILA) Ptuj, 15. do 19. maj 2012

– 30th Congress of the Rei Cretariae Romanae Fautores, Lisbon, Portugal, 25th September – 2nd October 2016.

2017.

– ArheoVest Symposium: Interdisciplinarity in Archeology and History, Fifth edition: In Honorem Prof. Univ. Emerit Doinea Benea, on November 25, 2017

Библиографија:

Богдановић, А. 2017

Керамичке посуде са печатним орнаментима из Виминацијума, Зборник Народног музеја (Београд) 23-1: 267-282.

Danković, I. and Bogdanović, A. 2017

Contribution to the knowledge of Viminacium’s water supply, Arheovest V₁ (ArheoVest Symposium: Interdisciplinarity in Archeology and History, Fifth edition: In Honorem Prof. Univ. Emerit Doinea Benea, on November 25, 2017), Timişoara, 469-481.

Jovičić, M. and Bogdanović, A. 2018

New evidence of the cult of Epona in Viminacium, Arheologija i prirodne nauke 13 (2017), Beograd, 33-45.

Raičković Savić, A. and Bogdanović, A. 2017

Storage vessels or chamber pots?, Ephemeris Napocensis XXVII, Cluj-Napoca, 197-202.

Raičković Savić, A. and Bogdanović, A. 2017a

Keramika iz bunara sa prostora viminacijumskog amfiteatra – rezultati obrade materijala iz 2014. godine, In: Arheologija u Srbiji, Projekti Arheološkog instituta u 2014. godini, Ivan BUGARSKI, Nadežda GAVRILOVIĆ VITAS, Vojislav FILIPOVIĆ (eds.), 2017, 148-152.

Raičković Savić, A. and Bogdanović, A. 2017b

Obrada keramičkog materijala iz ukopa sa prostora severoistočnog dela amfiteatra Viminacijuma, In: Arheologija u Srbiji, Projekti Arheološkog instituta u 2015. godini, Ivan BUGARSKI, Nadežda GAVRILOVIĆ VITAS, Vojislav FILIPOVIĆ (eds.), 2017, 118-123.

Raičković Savić, A. and Bogdanović, A. 2018

Preliminarna analiza keramičkog materijala sa prostora viminacijumskog amfiteatra – objekti 3 i 4, In: Arheologija u Srbiji, Projekti Arheološkog instituta u 2016. godini, Ivan BUGARSKI, Nadežda GAVRILOVIĆ VITAS, Vojislav FILIPOVIĆ (eds.), 2018, 129-136.