Logo APN1 copy

erih plus

Izdavači:
Arheološki institut Beograd
Centar za nove tehnologije Viminacium
Knez Mihailova 35/IV
11000 Beograd, Srbija
e-mail: archaeo.sci@viminacium.org.rs
Tel. +381 11 2637191

Glavni i odgovorni urednik:
Snežana Golubović

Urednici:
Miomir Korać
Snežana Golubović

Uređivački odbor:
Roksana Hovanjec, Univerzitet u Varšavi, Arheološki institut, Varšava
Erik de Sena, Menhetn koledž, Njujork
Natalija Gončarova, Moskovski državni univerzitet Lomonosov, Moskva
Gizela Grupe, Ludvig-Maksimilians-univerzitet, Minhen
Mihaela Harbek, Zbirka za antropologiju i paleoanatomiju, Minhen
Žarko Mijailović, Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet, Beograd
Milan Milosavljević, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd
Dragan Milovanović, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd
Zoran Obradović, Univerzitet Templ, Filadelfija
Zoran Ognjanović, Matematički institut, Beograd
Slaviša Perić, Arheološki institut, Beograd
Milica Tapavički-Ilić, Arheološki institut, Beograd
Dejan Vučković, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd
Žolt Zolnaj, Univerzitet u Viskonsinu – Medison, Medison
Emilija Nikolić (sekretar), Arheološki institut, Beograd

ISSN (Printed) 1452-7448
ISSN (Online) 2738-1102
doiFil logo

ČASOPIS
ARHEOLOGIJA I PRIRODNE NAUKE

• Časopis Arheologija i prirodne nauke posvećen je temama iz humanističkih naučnih disciplina: arheologije, istorije, klasične filologije, istorije umetnosti i arhitekture, socijalne i kulturne antropologije; temama iz multidisciplinarnih istraživanja koja povezuju arheologiju i prirodne nauke: fizičke (bio) antropologije, arheometrije, geonauka u arheologiji, tehnologija u arheološkoj prospekciji; temama koje se bave zaštitom i prezentacijom arheološkog nasleđa: konzervacijom i restauracijom kulturnog nasleđa, eksperimentalnom arheologijom, interpretacijom arheološkog nasleđa, digitalnom arheologijom, kompjuterskim i informacionim tehnologijama, arheološkom dokumentacijom; i drugim temama povezanim sa arheologijom.
• Časopis Arheologija i prirodne nauke kao periodična publikacija izlazi od 2006. godine, i predstavlja glasilo Arheološkog instituta iz Beograda i Centra za nove tehnologije Viminacium.
• Časopis Arheologija i prirodne nauke objavljuje originalne, prethodno neobjavljene rukopise: istraživačke radove, pregledne radove, izveštaje, metodološke radove, studije slučaja i prikaze.
• Časopis Arheologija i prirodne nauke je dostupan u režimu otvorenog pristupa.
• Časopis Arheologija i prirodne nauke izlazi jedanput godišnje.
• Časopis Arheologija i prirodne nauke se indeksira u bazi ERIH+.
• Jezici na kojima se mogu predati rukopisi su engleski, nemački ili francuski. Rezime mora biti na srpskom jeziku – latinica (za domaće autore) ili engleskom jeziku – standardni britanski (za inostrane autore).
• Postupak predavanja rukopisa, recenzija i objavljivanje rukopisa su besplatni.
• Rukopisi se predaju sekretaru redakcije do 30. aprila za svesku koja izlazi do kraja tekuće godine, a prema UPUTSTVU ZA AUTORE o načinu pripreme rukopisa.
• Sekretar redakcije: dr Emilija Nikolić, archaeo.sci@viminacium.org.rs.

 

Uređivačka politika časopisa Arheologija i prirodne nauke

Uputstvo autorima za pripremu radova

 


Arheologija i prirodne nauke 19 - Korice - Low Res

Arheologija i prirodne nauke – Volume 19

Korica APN Vol 18

Arheologija i prirodne nauke – Volume 18

Korica za APN 15 FINAL PRINT - Copy

Arheologija i prirodne nauke – Volume 17

Korica za APN 16 FRONT Web

Arheologija i prirodne nauke – Volume 16

Korica za APN 15 FRONT - Copy

Arheologija i prirodne nauke – Volume 15

Korica za APN 14 Front - web

Arheologija i prirodne nauke – Volume 14

Korica APN 13

Arheologija i prirodne nauke – Volume 13

Korica za APN 12 - Front

Arheologija i prirodne nauke – Volume 12

Korica za APN 11 front

Arheologija i prirodne nauke – Volume 11

APN 10 - Front Web

Arheologija i prirodne nauke – Volume 10

APN9

Arheologija i prirodne nauke – Volume 9

APN8

Arheologija i prirodne nauke – Volume 8

APN7

Arheologija i prirodne nauke – Volume 7

APN6

Arheologija i prirodne nauke – Volume 6

APN5

Arheologija i prirodne nauke – Volume 5

APN4

Arheologija i prirodne nauke – Volume 4

APN3

Arheologija i prirodne nauke – Volume 3

APN2

Arheologija i prirodne nauke – Volume 2

APN1

Arheologija i prirodne nauke – Volume 1

 


* * *