Logo APN1 copy

erih plus

Izdavači:
Centar za nove tehnologije Viminacium
Arheološki institut Beograd
Kneza Mihaila 35/IV
11000 Beograd, Srbija
e-mail: cnt@mi.sanu.ac.rs
Tel. +381 11 2637191

Za izdavače:
Miomir Korać
Vladimir Miletić

Urednik:
Miomir Korać

Uređivački odbor:
Roksana Hovanjec, Univerzitet u Varšavi, Arheološki institut, Varšava
Đanfranko Čikonjani, Centralnoevropska inicijativa (CEI-ES), Trst
Rozmari Kordi, Arheološki park Belginum
Eric de Sena – Manhattan College, New York, USA
Snežana Golubović, Arheološki institut, Beograd
Natalija Gončarova, Moskovski Državni Univerzitet Lomonosov, Moskva
Gizela Grupe, Ludvig-Maksimilians-Univerzitet, Minhen
Mihaela Harbek, Zbirka za antropologiju i paleoanatomiju, Minhen
Lanfranko Masoti, Univerzitet u Bolonji, Bolonja
Žarko Mijailović, Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet, Beograd
Milan Milosavljević, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd
Dragan Milovanović, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd
Zoran Obradović, Univerzitet Templ, Filadelfija
Zoran Ognjanović, Matematički institut, Beograd
Marko Paćeti, Politehnički univerzitet Marke, Ankona
Slaviša Perić, Arheološki institut, Beograd
Milica Tapavički-Ilić, Arheološki institut, Beograd
Dejan Vučković, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd
Zolt Zolnaj, Univerzitet u Viskonsinu – Medison, Medison
Olivera Ilić (sekretar), Arheološki institut, Beograd

 

ISSN (Štampano izd.) 1452-7448
ISSN (Online) 2738-1102
doiFil logo

 


APN1

Arheologija i prirodne nauke – Volume 1

APN2

Arheologija i prirodne nauke – Volume 2

APN3

Arheologija i prirodne nauke – Volume 3

APN4

Arheologija i prirodne nauke – Volume 4

APN5

Arheologija i prirodne nauke – Volume 5

APN6

Arheologija i prirodne nauke – Volume 6

APN7

Arheologija i prirodne nauke – Volume 7

APN8

Arheologija i prirodne nauke – Volume 8

APN9

Arheologija i prirodne nauke – Volume 9

APN 10 - Front Web

Arheologija i prirodne nauke – Volume 10

Korica za APN 11 front

Arheologija i prirodne nauke – Volume 11

Korica za APN 12 - Front

Arheologija i prirodne nauke – Volume 12

Korica APN 13

Arheologija i prirodne nauke – Volume 13

Korica za APN 14 Front - web

Arheologija i prirodne nauke – Volume 14

Korica za APN 15 FRONT - Copy

Arheologija i prirodne nauke – Volume 15

Korica za APN 16 FRONT Web

Arheologija i prirodne nauke – Volume 16

Korica za APN 15 FINAL PRINT - Copy

Arheologija i prirodne nauke – Volume 17


 

UREĐIVAČKA POLITIKA ČASOPISA ARHEOLOGIJA I PRIRODNE NAUKE

UPUTSTVO AUTORIMA O NAČINU PRIPREME ČLANKA ZA ČASOPIS ARHEOLOGIJA I PRIRODNE NAUKE