Logo APN1 copy

Izdavači:

Centar za nove tehnologije Viminacium
Arheološki institut Beograd
Kneza Mihaila 35/IV
11000 Beograd, Srbija
Tel. +381 11 2637191

Za izdavače:
Miomir Korać
Slaviša Perić

Urednik:
Miomir Korać

Uređivački odbor:
Đanfranko Čikonjani, Centralnoevropska inicijativa (CEI-ES), Trst
Roksana Hovanjec, Univerzitet u Varšavi, Arheološki institut, Varšava
Erik De Sena, Džon Kabot Univerzitet, Rim
Snežana Golubović, Arheološki institut, Beograd
Gizela Grupe, Ludvig-Maksimilians-Univerzitet, Minhen
Mihaela Harbek, Zbirka za antropologiju i paleoanatomiju, Minhen
Rozmari Kordi, Arheološki park Belginum
Lanfranko Masoti, Univerzitet u Bolonji, Bolonja
Žarko Mijailović, Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet, Beograd
Živko Mikić, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Beograd
Milan Milosavljević, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd
Dragan Milovanović, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd
Zoran Obradović, Univerzitet Templ, Filadelfija
Zoran Ognjanović, Matematički institut, Beograd
Marko Paćeti, Politehnički univerzitet Marke, Ankona
Slaviša Perić, Arheološki institut, Beograd
Milica Tapavički-Ilić, Arheološki institut, Beograd
Dejan Vučković, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd
Zolt Zolnaj, Univerzitet u Viskonsinu – Medison, Medison
Olivera Ilić (sekretar), Arheološki institut, Beograd

ISSN 1452-7448


APN1

Arheologija i prirodne nauke – Volume 1

APN2

Arheologija i prirodne nauke – Volume 2

APN3

Arheologija i prirodne nauke – Volume 3

APN4

Arheologija i prirodne nauke – Volume 4

APN5

Arheologija i prirodne nauke – Volume 5

APN6

Arheologija i prirodne nauke – Volume 6

APN7

Arheologija i prirodne nauke – Volume 7

APN8

Arheologija i prirodne nauke – Volume 8

APN9

Arheologija i prirodne nauke – Volume 9

APN 10 - Front Web

Arheologija i prirodne nauke – Volume 10

Korica za APN 11 front

Arheologija i prirodne nauke – Volume 11


Uputstvo za pripremu radova