LIVING DANUBE LIMES је нови пројекат у оквиру INTERREG EU подунавског прекограничног програма, покренут 1. јула 2020. године у циљу подстицања рационалног коришћења културног наслеђа и ресурса ободних … [Read more...]