LIVING DANUBE LIMES Projekat

LDL project logo

LIVING DANUBE LIMES је нови пројекат у оквиру INTERREG EU подунавског прекограничног програма, покренут 1. јула 2020. године у циљу подстицања рационалног коришћења културног наслеђа и ресурса ободних и пограничних градова и подручја дуж Дунава.

Пројекат чији је пун назив Valorising cultural heritage and fostering sustainable tourism by LIVING the common history on the DANUBE LIMES – Living Danube Limes (DTP3-1- 359-2.2) ће током 30 месеци трајања створити нове могућности за утврђивање будућег културног пута дунавског лимеса, представљајући римско наслеђе дуж Дунава, повезујући и земље дунавског региона и стварајући мрежу држава некадашњег Римског царства, која се протеже од Хадријановог зида у Великој Британији до крајњих граница у Северној Африци и на Блиском Истоку.

Living Danube Limes чини конзорцијум од 16 ERDF и 2 IPA партнера, 1 ENI-MD партнер и 27 придружених стратешких партнера из десет држава. Неколико партнерских институција је већ учествовало у претходном пројекту DANUrB, укључујући и Факултет техничких наука Нови Сад. Сви партнери ће радити на развијању и унапређење римских налазишта дуж Дунава, комбинујући материјално и нематеријално наслеђе, наглашавајући како заједничку историју, тако и подржавајући разлике у култури и природи дуж некадашњих граница Римског царства, које је некада било транснационални, културни и економски пловни пут. У склопу радних пакета биће идентификоване пилот локације и активности које треба да буду узори за развој и примену транснационалних стратегија за развој туризма, као и очување културних знаменитости.

Главни циљ пројекта је осмишљавање активности које ће оживети историју, пружајући широки опсег различитих туристичких и образовних производа и на тај начин повећати туристичку значај целог подручја. Посебан значај пројекта има његова одрживост која ће бити постигнута организацијом наднационалних кластера музеја и центара, као и укључивањем јавности читавог дунавског региона у пројекат.

Учесници на пројекту су универзитети, истраживачко-развојни центри, музеји, локалне самоуправе, невладине организације у области културе, који ће заједнички креирати мрежу и платформу за рад на културној и туристичкој стратегији како би се доказало да урбано брендирање дуж тока Дунава може истовремено донети и друштвени и привредни бољитак. Веома важно за пројекат је и то да ће међународно знање и пракса бити примењени у локалним условима.

Руководилац пројектног тима из Археолошког института је др Немања Мрђић, а чланови тима су Гордана Маринковић и мр Милица Марјановић. Пројекат траје од 1.07.2020 – 30.06.2022. године. Прва одржана активност био је Kick-off састанак 11-12. августа 2020. године у организацији водећег партнера Donau Universität Krems, који је због епидемије Covid-19 одржан on-line, уз присуство свих партнера. Након упознавања партнерских институција, договорене су предстојеће активности и принципи рада на пројекту.