Na Viminaciumu je od 3-6. oktobra 2019. godine održan sastanak međunarodne radne grupe za izradu nominacionog dosijea za Dunavski limes - istočni sektor. Sastanku je prisustvovalo preko dvadeset … [Read more...]