Danube Limes – UNESCO NOMINATION

Na Viminaciumu je od 3-6. oktobra 2019. godine održan sastanak međunarodne radne grupe za izradu nominacionog dosijea za Dunavski limes – istočni sektor. Sastanku je prisustvovalo preko dvadeset eksperata iz pet država Podunavlja koje su u procesu nomincije.

DSC_6652

 

PrintDanube Limes ES logo