Termini tura u kojima se koristi vozić

12. 7. 2021. (ponedeljak)ture sa vozićem polaze u 11h, 14h i 17h
13. 7. 2021. (utorak) ture sa vozićem polaze u 10h, 13h i 16h
14. 7. 2021. (sreda) ture sa vozićem polaze u 11h, 15h i 17h
15. 7. 2021. (četvrtak) ture sa vozićem polaze u 10h, 13h i 16h
16. 7. 2021. (petak) ture sa vozićem polaze u 12h i 15h
17. 7. 2021. (subota) ture sa vozićem polaze u 10h, 13h i 16h
18. 7. 2021. (nedelja) ture sa vozićem polaze u 11h, 14h i 17h