Chicago, USA 2013

Chicago 2013 01

Čikago, Srpsko-američki muzej 11.10.2013. Izložba Itinerarium Romanum Serbiae i Arheološki park Viminacijum gostovala je mesec dana u okviru postavke Srpsko-američkog muzeja u Čikagu. Galerija … [Read more...]