Koncert braće Teofilović

05. juli 2014. godine.

U sklopu proslave Dana dunavskog limesa u večernjim časovima održan je koncert braće Teofilović.