Istraživači

 

Viminacijum vekovima privlači pažnju istraživača. Krajem XVII veka posećuje ga grof Marsilji koji svoja zapažanja objavljuje 1726. u radu pod naslovim Danubius Pannonicomysicus. Felix Kanic posećuje ga u više navrata tokom XIX veka i u više knjiga ostavlja zabeleške o onome što je video na terenu. O Viminacijumu piše niz naših i svetskih naučnika (Ladek, Premerštajn, Momzen, Brunšmid, Vulić…). Prva iskopavanja vrši Mihajlo Valtrović krajem prošlog veka sa dobrim rezultatima. Istraživanja nastavlja Miloje Vasić, profesor Visoke škole u Beogradu, početkom prošlog veka otkrivajući niz objekata, grobnica i ulicu široku 5 metara sa kanalizacijom i vodovodnim cevima. Izgradnjom Termoelektrane „Kostolac“ i kasnijim radom površinskog kopa „Drmno“ započinju istraživanja nekropola grada Viminacijuma. Ova istraživanja pod rukovodstvom dr Ljubice Zotović, iz Arheološkog instituta iz Beograda, traju od 1977. do 1997. godine. U ovim istraživanjima učestvuju i Republički zavod za zaštitu spomenika i Narodni muzej u Požarevcu.

Od 2000. godine, novi polet istraživanju daje multidisciplinarni tim mladih istraživača pod rukovodstvom dr Miomira Koraća iz Arheološkog instituta iz Beograda. U ovom timu, koji istražuje rimski grad i legijski logor, nalaze se geofizičari, istraživači koji se bave daljinskom detekcijom, geomorfolozi, matematičari, elektroinženjeri, petrolozi, iz više institucija (Matematički institut SANU, Matematički fakultet, Rudarsko-geološki fakultet, Elektrotehnički fakultet). Od 2002. godine, Viminacijum dobija medjunarodni karakter, uspostavljanjem saradnje sa univerzitetom u Albany-ju, država Njujork. Svake godine tokom leta, na Field school-u učestvuje 10-15 američkih studenata.

Galerija