Publikovani stručni radovi u domaćim i stranim časopisima

Radovi su sortirani prema prezimenu autora.

 

Snežana Golubović

Snezana Golubović
Jewellery and the Costume Decorations in the Cremation Graves from Viminacium

Snezana Golubović
A Grave in the Shape of a Well from the Necropolis of Viminacium

Snezana Golubović
Decorated Lead Sarcophagi in Moesia Superior

Snezana Golubović
Grave of the Mala Kopašnica – Sase Type at the Viminacium Cemetery from an aspect of their Ethnic Origin

 

Bebina Milovanović

Bebina Milovanović
Earings – Symbol of Feminity of Roman Ladies of Viminacium

Bebina Milovanović
Slucajni nalazi staklenih posuda iz Viminacijuma i okoline

Bebina Milovanović
Vegetabilni motivi na nadgrobnim spomenicima Viminaciuma

 

Mirjana Arsenijević / Mirjana Vojvoda

Mirjana Vojvoda, Marija Jović
Predstave Junone Sospite na rimskom republikanskom i carskom novcu

Mirjana Vojvoda, Bojana Borić-Brešković
A Hoard of Roman Silver Coins from the Village of Supska near Ćuprija (Supska II)

Mirjana Vojvoda
Novac bitinijske kovnice Nikeje sa viminacijumske nekropole Više grobalja

Mirjana Vojvoda, Bojana Borić-Brešković
Hoard of Roman Silver Coins from the Village of Mehovine near Šabac

Mirjana Vojvoda, Miroslav Jesretić
Novac bitinijske kovnice Nikeje iz Muzeja Srema u Sremskoj Mitrovici

Mirjana Vojvoda, Slavoljub Petrović
Novac bitinijske kovnice Nikeje iz Banovog polja u Mačvi

Mirjana Vojvoda
Motiv Mater Castrotum kao tema reversnih predstava na novcu i medaljonima doba principata

Mirjana Vojvoda
Motiv ADLOCUTIO kao tema reversnih predstava na novcu i medaljonima doba principata

Mirjana Vojvoda
Reversne predstave sa vojnim oznakama kovnice u Nikeji na osnovu uzorka sa viminacijumske nekropole Više grobalja

Mirjana Vojvoda
Restpred Coins of Trajan Dedicated to Julius Caesar with Nemesis on Reverse

Mirjana Arsenijević
Rex Datus kao motiv na rimskom carskom novcu

Mirjana Arsenijević
Dva manja nalaza novca iz Narodnog muzeja u Požarevcu

Mirjana Arsenijević
Katalog zbirke rimskog carskog novca od I do III veka Narodnog muzeja u Požarevcu

Mirjana Arsenijević
Metodologija i rezultati statističko -tipološke obrade keramičkog materijala sa vinčanskog naselja Belovode kod Petrovca na Mlavi

Mirjana Arsenijević
Ostava rimskog novca iz Gornjeg Štiplja kod Jagodine

Mirjana Arsenijević
Ostava rimskog novca sa Vlajića Brda iz Smederevske Palanke

Mirjana Arsenijević
Periodi pohranjivanja ostava rimskog novca tokom III veka n.e. u Gornjoj Meziji