Nemanja Mrdjic

Dr Nemanja Mrđić

Naučno zvanje: istraživač-saradnik

Arheološki institut
Kneza Mihaila 35/IV
11000 Beograd
Srbija
Tel. +381 11 3282 081, 2637 191
Faks +381 11 2180 189
E- mail: nemanjamrdjic@gmail.com

www.ai.ac.rs

www.viminacium.org.rs

www.archaeology.rs

Projekat IRS – Viminacijum, rimski grad i legijski vojni logor – istraživanje materijalne i duhovne kulture stanovništva, primenom najsavremenijih tehnologija daljinske detekcije,  geofizike, GIS-a, digitalizacije i 3D vizuelizacije (III 47018); rukovodilac dr Miomir Korać.


Obrazovanje

Filozofski fakultet Beograd

2015. Odbranio doktorsku disertaciju sa temom: Vojna ikonografija od III do V veka na prostoru Ilirika.

2009. Magistrirao sa temom:  Topografija i urbanizacija Viminacijuma

2004. Diplomirao sa temom: Snabdevanje vodom u antici na prostoru Gornje Mezije jugoistočnog dela Donje Panonije.

 

Stručna usavršavanja

1998–2002. Specijalistički kursevi iz konzervacije keramike, stakla i kamena, Narodni muzej, Beograd, Centar za konzervaciju „Dijana“

 

Zaposlenje

2005. Arheološki institut u Beogradu

 

Najvažnija učešća na iskopavanjima

2003-2015 Viminacijum, Stari Kostolac

2009, 2012 Paleontološka istraživanja u zoni Viminacijuma (otkriće više mamuta u okviru zaštitnih istraživanja na površinskom kopu Drmno)

2003 Caričin grad, Justinijana Prima

1998-2003 Ras, Gradina kod Postenja, Novi Pazar

1998 Petnička pećina, Dvorana sa vigledima, antičko kultno mesto

1997 Petnica – neolitsko naselje ispred Male pećine

 

Oblasti naučnog istraživanja

– rimski limes na Dunavu

– rimska vojska

– rimske fortifikacije

– rimski urbanizam

– primena geofizičkih metoda u arheologiji

– primena 3D tehnologija u arheologiji

 

Jezici

Engleski i ruski jezik

 

Najpoznatiji kongresi, učešća, članstva

2012

  • LIMES 22 – XXII International Limes Congress. 6-11 September 2012 Ruse Bulgaria.

2010.

  • ROMEC XVII – The Roman Military Equipment Conference, Zagreb (Hrvatska), sa radom: Study Of Soldiers Burials On The Cemetery Of Viminacium,
  • The Phenomena of Cultural Borders and Border Cultures Across the Passage of Time (from the Bronze Age to the Late Antiquity), Trnava, (Slovakia)
  • Unapređenje turizma kao faktor razvoja privrede republike Srbije,Prolom Banja, sa radom: Putevima rimskih imperatora po Srbiji-kulturno nasleđe u službi turizma i održivog razvoja.

2009.

  • LIMES 21 – The XXIst international LIMES (Roman Frontiers) congress at Newcastle upon Tyne, Njukasl (Velika Britanija), sa radom: Viminacium – Roman City and Legionary Camp, Topography, Evolution and Urbanism

2007.

  • ROMEC XVI – The Roman Military Equipment Conference,  Ksanten (Nemačka), sa radom: Killed by the arrow – grave No 152 from Viminacium

 

BIBLIOGRAFIJA

Nemanja Mrđić Roman Cultural Heritage As A Tourist And Educational Resource; Archaeological Heritage: Methods Of Education And Popularization. Edited By Roksana Chowaniec And Wieslaw Wieckowski. BAR (British Archaeological Reports) International Series 2443. Oxford 2012. Archaeopress: 121-127. ISBN 9781407310473.

Snežana Golubović, Nemanja Mrđić Territory of Roman Viminacium – From Celtic to Slavic Tribes, Anodos 10/2010, Trnava 2011, 117-126.

Olivera Ilić, Snežana Golubović, Nemanja Mrđić Supplying and Transport along Danube Limes in Upper Moesia, Arheologija i prirodne nauke 6/2010, Beograd 2011, 61-76.

Bebina Milovanović, Nemanja Mrđić The She-Wolf Motif with Romulus and Remus on a Tomb Stela of an Augustal from Viminacium. Bollettino di Archaeologia on line – volume special. 90-94.

http://151.12.58.75/archeologia/

Miomir Korać, Nemanja Mrđić Itinerarium Romanum Serbiae, Multimedijalni DVD, 2008. Elektronska interaktivna multimedija

Miomir Korać, Nemanja Mrđić, Snežana Golubović Itinerarium Romanum SerbiaeRoad Of Roman Emperors In Serbia, Center for New Technologies Viminacium, Beograd 2009

Miomir Korać, Nemanja Mrđić Cemetery as a battlefield. Weapon finds from Viminacium cemetaries XVI ROMEC (The Roman Military Equipment Conference), Xantener Berichte 16, 2009, 107-123.

Snežana Golubović , Nemanja Mrđić, C. Scott Speal KILLED BY AN ARROW – GRAVE No. 152 FROM VIMINACIUM, XVI ROMEC (The Roman Military Equipment Conference), Xantener Berichte 16, 2009, 55-63.

Mrđić, A. Raičković, S. Redžić Putevima rimskih imperatora po Srbiji-kulturno nasleđe u službi turizma i održivog razvoja,Unapređenje turizma kao faktor razvoja privrede republike Srbije, Beograd 2010, 444-454.

Miomir Korać, Radmila Pavlović, Nemanja Mrđić Viminacijum – daljinska detekcija i gis, Arheologija i prirodne nauke 1, 2006: 21-36

Miomir Korać, Vojislav Stojanović, Nemanja Mrđić Primena georadara u istraživanjima rimskog akvedukta na viminacijumu, Arheologija i prirodne nauke 1, 2006:37-46

Miomir Korać, Nemanja Mrđić, Mirko Mikić Kartiranje rimskog akvedukta na Viminacijumu uz pomoć globalnog sistema za pozicioniranje (gps), Arheologija i prirodne nauke 2, 2007: 7-20

Dragana Rogić, Nemanja Mrđić Vlaga-uzrok štete na fresko slikarstvu, Arheologija i prirodne nauke 1, Beograd, 2006,  119-126

Mirko Mikić, Vojislav Stojanović, Nemanja Mrđić Primena gradiometra za potrebe zaštitnih arheoloških istraživanja na Viminacijumu – lokalitet Rit, Arheologija i prirodne nauke 2, Beograd, 2006, 21-26

Nemanja Mrđić, Katarina Hegner Arheološko istorijska interpretacija ostave rimskog srebrnog novca iz Donjeg Crniljeva. Petničke sveske 42, Valjevo 1996, 44-58, slike 1-4. Valjevo: Istraživačka stanica Petnica.

Radivoje Arsić, Nemanja Mrđić Petnička pećina – Dvorana sa vigledima. Petničke sveske 46. Valjevo: Istraživačka stanica Petnica.

Nemanja Mrđić Zaštitna arheološka istraživanja na liniji bunara 5 (LB-5) – Arheološki lokalitet Viminacijum. Arheološki pregled 2/3, Beograd 2008, 55-59.