Ilija Dankovic

Ilija Danković

Naučno zvanje: istraživač pripravnik

Arheološki institut,
Kneza Mihaila 35/IV,
11000 Beograd
Srbija
tel. +381(0)112637191; faks +381(0)112180189
E-mail: ilija.dankovic@yahoo.de

Projekat: IRS – Viminacijum, rimski grad i legijski vojni logor – istraživanje materijalne i duhovne kulture, stanovništva, primenom najsavremenijih tehnologija daljinske detekcije, geofizike, GIS-a, digitalizacije i 3D vizualizacije – 47018. Arheološki lokalitet: Viminacium

www.viminacium.org.rs


 

Obrazovanje:

2011. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu odbranio diplomski rad na temu: Trasa istočne viminacijumske komunikacije

2012. godine upisao doktorske studije na Filozofskom fakultetu u Beogradu

 

Zaposlenje:

Od 2012. godine u Arheološkom institutu u Beogradu

 

Najvažnija učešća na iskopavanjima:

2008. Detelinara i Stari Vinogradi (Čurug)

2009-2015: Viminacijum

 

Oblasti naučnog istraživanja:

Rimsko-provincijska arheologija, limes, organizacija suburbanih zona antičkih gradova, antičke komunikacije.

 

Jezici:

Engleski, nemački