Starinar 71/2021 poziv za predaju radova

Starinar 71/2021 poziv za predaju radova

Poštovani autori,
Ovim putem Vas pozivamo da predate svoje istraživačke radove za novi broj Starinara br. 71 za 2021. godinu. Uzimajući u obzir epidemiološku situaciju I otežano funkcionisanje svih nas u radu, rok za predaju radova je produžen na 15. februar 2021. godine.
Uputstvo za autore možete naći na web stranici http://www.ai.ac.rs/publikacije?K=0&ID=1
Uputstvo autorima o načinu pripreme radova za časopis Starinar

Redakcija časopisa Starinar