Milan Savic


Milan Savić


istraživač – saradnik
Arheološki institut
Kneza Mihaila 35/IV, 11000 Beograd, Srbija
tel. +381 11 3282 081, 2637 191
faks. +381 11 2180 189
milan.savic93@gmail.com

 

Obrazovanje:

Osnovna škola: O. Š. “Miloje Zakić” u Kuršumliji
Srednja škola: Gimnazija društveno-jezičkog smera u Kuršumliji
Učestvovanje na seminarima arheologije u Istraživačkoj stanici Petnica. Na pomenutim seminarima trenutno učestvujem kao mlađi saradnik (asistent).
Fakultet: Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za arheologiju – osnovne studije
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za arheologiju – master akademske studije
Tema master rada: Nalazi oružja i vojne opreme u pogrebnim kontekstima od I veka do polovine V veka u rimskim provincijama na teritoriji Srbije
Trenutno doktorant prve godine na odeljenju za arheologiju

 

Radno iskustvo:

Arheološka istraživanja Male, Velike Balanice i Pešturine 2013. godine (rukovodilac prof. Dr Dušan Mihailović).
Rad u Narodnom muzeju Toplice u Prokuplju i Arheo-parku Pločnik tokom jula, avgusta i septembra meseca 2014. godine.
Arheološka iskopavanja antičke Remezijane 2014. godine (rukovodilac Dr Mira Ružić).
Arheološka istraživanja na srednjovekovnom Rudniku 2016. godine (rukovodilac prof. Dr Dejan Radičević).
Arheološka iskopavanja kanoantičkog/ranovizantijskog utvrđenja Kulina u Bajinoj Bašti 2016. godine (rukovodilac Dr Emina Zečević).
Arheološka rekognosciranja opštine Kuršumlija 2016. i 2017. godine, saradnja Narodnog muzeja u Beogradu (Dr Emina Zečević i Mr Slobodan Fidanovski) i Narodnog muzeja Toplice u Prokuplju (arheolog Julka Kuzmanović-Cvetković).
Arheološka iskopavanja Golubačke tvrđave, jul 2017. godine (rukovodilac Dr Marina Bunardžić).

 

Izložbe, seminari, kursevi, konferencije:

Učestvovanje na Festivalu nauke u Beogradu i u Nišu 2010. 2011. i 2015. godine.
Završen kurs konzervacije keramike u CIK-u Dijana u Beogradu, jesenja škola 2013. godine.
Sređivanje arheološke zbirke neolitskog doba u Narodnom muzeju u Beogradu od februara do juna 2015. godine (arheolog Andrej Starović).
Volonterski rad kustosa na izložbi “Putovanje rimske dvokolice” u Galeriji fresaka, tokom februara meseca 2016. godine.
Sređivanje arheološke zbirke srednjeg veka tokom maja i juna meseca 2016. godine (arheolog Nataša Cerović).
Učestvovanje na arheološkoj konferenciji Imperialism and identities at the edges of the Roman World 3. 22-25 septembar 2016. godine u Petnici, sa radom pod naslovom: Hanibal – Roman soldier: inscriptions on the Roman military equipment from the territory of Serbia.
Izlaganje rada pod naslovom: Marina kula kod Kuršumlije – višeslojno arheološko nalazište, na XL Skupu arheološkog društva u Beogradu od 5-7. juna 2017. godine.

 

Interesovanja:

Moja interesovanja vezana su za istraživanja antičkog rimskog naoružanja, posebno onih nalaza koji su pronađeni u pogrebnim kontekstima, što je i tema mog master rada. Takođe me interesuje rekonstrukcija naoružanja i vojne opreme kasnoantičkog vojnika, kao i izučavanje kasnoantičke  ratne tehnike. Interesujem se i za proučavanje arhitekture antičkih rimskih utvrđenja i rimskih termi. Posebno me interesuju arheološki spomenici antičkog rimskog perioda na teritoriji Topličkog okruga. U svojoj budućoj doktorskoj disertaciji bih se posvetio izučavanju auksilijarnih jedinica u rimskoj vojsci na teritoriji gronjomezijskog limesa.

 

Publikacije:

  • Dimitrijević I. Savić M. 2011. Motivi krokodila na antičkim mozaicima. U: Petničke sveske 69. str. 448-462.
  • Trnavac V. Savić M. 2012. Predstave gladijatorskih spektakala sa područja rimskih provincija zapadnog Balkana. U: Petničke sveske 70. str. 411-423.
  • Savić M. 2017. O upotrebi termina maxaipa. U: Artefakti 1, časopis studenata arheologije (ur. Perica Špehar). str. 41-54.
  • Kuzmanović-Cvetković J. Savić M. 2017. Nalazi naoružanja i vojne opreme iz arheološke zbirke Narodnog muzeja Toplice u Prokuplju. (u pripremi).
  • Savić M. Marković D. 2018. Hannibal – Roman Soldier: Inscription on Roman Military Equipment from the Territory of Serbia. (u pripremi)

 

Hobi: Izrada maketa (manastira, utvrđenja), mozaika (inspiracija su helenistički i rimski mozaici), karičastih oklopa, duboreza, kao i skulptura antičkih i srednjovekovnih ratnika od gipsa.

 

Strani jezik: Engleski jezik