Otkriće mamuta 2009. godine

 

Posebnu atrakciju u okviru arheološkog parka Viminacijum predstavlja paleontološki park u kome su prezentovani mamuti otkriveni u površinskom kopu Drmnom, a na obodima rimskog lokaliteta. Najznačajniji nalaz predstavlja mamut, očuvan u celosti, poznat kao Vika. Skelet je pronađen svega 350 metara istočno od mauzoleja, a potiče iz pleistocenskih naslaga, sa dubine od 27 metara (milion godina).

Prostor na kome je mamut otkopan nalazio se u slivu pradelte reke Morave. Pripada izuzetno retkim vrstama i među najstarijim je na svetu. Do sada je u svetu pronađeno dvadesetak skeleta i to uglavnom tokom 19. veka, ali nijedan od njih nije očuvan na mestu na kome je i nađen. Posebno značajna je činjenica da je skelet ostao u potpuno anatomskom položaju. Zbog toga, ovaj mamut ima poseban značaj. U periodu miocena na ovim prostorima klima je bila topla (blaga varijanta suptropske) sa mnogo toplofilne vegetacije koja će kasnije nestati nailaskom hladnih klimatskih ciklusa u ledenom dobu pleistocena.

Procenjeno je da je mamut ženka, stara oko 60 godina, visoka oko 4,5 metara, dugačka preko 5 metara, a u životnom dobu teška skoro 10 tona.

Mamut Vika (mammuthus trogontherii) otkriven je u celosti zahvaljujući tome što je ostao zaglavljen u pesku i mulju na obali. Pošto nije mogla da se izvuče praktično je legla i na kraju uginula od iznemoglosti. Zahvaljajući tome životinja je očuvana u celosti, u anatomskom položaju. To što je utonula u blato zaštitilo ju je od grabljivaca i strvinara.

Na istraženom prostoru prikupljeni su podaci od izuzetnog značaja za razumevanje prirodne sredine na prostoru Podunavlja kroz duži vremenski period, što je doprinelo praćenju evolutivnih tokova krupnih sisara. Značajno je to što svi mamuti pripadaju istoj vrsti, ali bi se moglo reći da Vika pripada najstarijim primercima sa početka evolutivnog procesa vrste dok nalazi mamuta sa Noska spadaju u najmlađe i mogli bi predstavljati evolutivni kraj i prelaz ka mlađim vrstama mamuta.

Ako dođete i posetite ovo mesto imaćete izuzetnu priliku da u posebnim uslovima, u podzemnom svetu i nesvakidašnjem ambijentu doživite svet u kome su živele ove gigantske životinje i to u okvirima izuzetno značajnog rimskog nalazišta Viminacijum.

 

Galerija