Dani arheologije

Dani arheologije

DANI ARHEOLOGIJE

5-12. juna 2017. godine
Virtuelna arheologija / Digitalna otkopavanja / Proširena stvarnost

70AIB_LiveViewStudio_DigitalnoOtkopavanje1

Svečano otvaranje je 5.juna 2017. godine u 19.30 sati u Knez Mihailovoj 35 ispred ulaza SANU i u predvorju ulaza SANU.

70 godina AI obeležavamo postavkom koju karakteriše aktivna upotreba novih medija i savremenih tehnologija u prezentaciji arheoloških otkrića.

Osnovu koncepta predstavlja virtuelni izlazak arheološkog blaga u javni prostor, odnosno kreiranje interaktivne postavke u mešovitoj stvarnosti.

Ideju naglašavaju karakteristični izložbeni postamenti ispred zgrade SANU i u predvorju ulaza SANU, koji pomoću tableta, na apstraktnim fragmentima antičkih fresaka, mozaika i natpisa u kamenu, otkrivaju brojne virtuelne eksponate u proširenoj stvarnosti. 

Posetioci imaju jedinstvenu priliku da digitalne eksponate u prostoru otkrivaju koristeći HoloLens, najsavremenije kompjuterske naočare za mešovitu, odnosno proširenu stvarnost, a vazan segment postavke predstavlja i interaktivna prostorna instalacija sa  ‘otkopavanjem’ mozaika, kao i upotreba Oculus Rift-a za razgledanje digitalnih rekonstrukcija antičkih objekata u virtuelnoj stvarnosti.

 70AIB_LiveViewStudio_ProsirenaStvarnost


Foto galerija