Festival nauke 2017.

Na 11. Festivalu nauke, održanom na Beogradskom sajmu od 14-17. decembra 2017. godine, među brojnim učesnicima, postavka Arheološkog instituta Beograd bila je među popularnijima i najposećenijima. Dnevne posete na Festivalu brojale su i do 10.000 posetilaca, u najvećoj meri školskih grupa, osnovaca i srednjoškolaca, a nedelja 17. decembar bila je posvećena porodičnim posetama. Virtuelna arheologija bila je veoma zanimljiva mladim posetiocima, a red za VR naočare i ulazak u virtuelnu realnost bazilike Sv. Dimitrija u Sirmijumu, u pojedinim momentima bio je dugačak i 10 m. Veliku zahvalnost dugujemo divnim volonterima, studentima arheologije, koji su pomogli da na 11. Festivalu nauke arheologija zaista oživi!