Mamut park

 

mammoth-20140630-001

Slika mamuta na lokaciji

Posebnu atrakciju u okviru arheološkog parka Viminacijum predstavlja poseta praistorijskom nalazištu, gde je otkriven ceo skelet mamuta. Ovaj skelet je pronađen na 270 metara istočno od Carskog mauzoleja. Mamut potiče iz praistorijskog perioda, miocena od pre 5.000.000 godina. Nađen je u slivu pradelte reke Morave, koja se formirala kada se povlačilo Panonsko more.

Mamut pripada izuzetno retkim vrstama i među najstarijim je na svetu. Do sada je u svetu pronađeno dvadesetak mamuta i to uglavnom tokom 19. veka, ali nijedan od njih nije očuvan na licu mesta. Zbog toga, ovaj mamut ima poseban značaj i posebnu važnost. U doba iz kojeg mamut potiče, na našim prostorima je još prisutna topla klima (blaga varijanta suptropske) sa mnogo toplofilne vegetacije koja će kasnije nestati nailaskom hladnih klimatskih ciklusa u ledenom dobu pleistocena.

Mamut i prostor oko njega predstavljaće lokalitet, u kojem će moći na jedinstven način, preko očuvanih slojeva, da se tumači istorija Zemlje. Nalazište mamuta na Viminacijumu, zajedno sa geologijom Površinskog kopa, svakako će biti uvršćen u riznicu objekata zaštite geološkog nasleđa, ne samo Srbije već i sveta. Objedinjen sa arheološkim lokalitetom Viminacijum, ovaj objekat predstavljaće jedinstvenu otvorenu knjigu geologije, arheologije i istorije na našem tlu.

Procenjeno je da je mamut ženka, stara oko 60 godina. Visina mu je bila preko 4.5 metara, dužina preko 5 metara, a u životnom dobu bio je težak preko 10 tona.

Ako dođete i posetite ovo mesto, imaćete izuzetnu priliku da u posebnim uslovima, na dubini od preko 30 metara od površine tla, kao u doba miocena, u nesvakidašnjem ambijentu, doživite vreme od pre 5.000.000 godina, i to samo na par stotina metara od izuzetno značajnog rimskog nalazišta Viminacijum.

Galerija