Dizajn maltera za konzervaciju – Rimska granica na Dunavu 2000 godina kasnije (MoDeCo2000)

Dizajn maltera za konzervaciju – Rimska granica na Dunavu 2000 godina kasnije (MoDeCo2000) Arheološki institut je vodeća institucija u projektu Dizajn maltera za konzervaciju – Rimska granica na Dunavu 2000 godina kasnije (MoDeCo2000) finansiranom kroz program PROMIS (2020-2020; broj projekta 6067004) od strane Fonda za nauku Republike Srbije. Projektni partneri su Tehnološki fakultet Novi Sad … Continue reading Dizajn maltera za konzervaciju – Rimska granica na Dunavu 2000 godina kasnije (MoDeCo2000)